01.06.000 Slutsats: Sverige styrs av massmedia

1.6 Slutsats: Sverige styrs av massmedia

Svenska massmedia är praktiskt taget uteslutande ägda av två judiska familjer. Detta gäller t.ex. samtliga de största dagstidningarna. Den vinkling som sker av nyhetsflödet är fullt tillräcklig för att styra den politiska processen. På detta sätt styrs Sverige in i krig i Mellanöstern.


Detta är den egentliga orsaken att Sverige brutit 200 år av fred och gått i krig i Mellanöstern för Israels allierade, kurderna.

Genom att politikerna blir beroende av dessa media kan medias ägare även styra SvT. SvT:s styrelse tillsätts av regeringen. Den regering som inte driver SvT enligt de privata medias önskningar blir inte långvarig, då den skulle “skrivas ned” i media.

Den som bestämmer vad som skrivs i en tidning är självklart ägaren. Journalisten har att rätta sig därefter. (Dagens Nyheter har t.ex anklagats för att använda mobbning mot icke önskvärda journalister, fallet kallades “frysboxen” [ -1-, -2-, -3- ].)

En journalist får naturligtvis tycka, säga och rösta på vad den vill, men vad som skrivs i tidningen bestämmer chefen på order av ägaren. Att vara journalist är inte att jämställa med något slags kulturstipendium där konstnären får en ersättning för att ge uttryck för personliga uppfattningar och känslor. En journalist är inte ansvarig för vad den skrivit i tidningen, det är den ansvarige utgivaren.

Att medieägande är centralt framgår tydligt av att medieägarna är tämligen anonyma för befolkningen i stort. Medieägarna kritiseras t.ex. inte i media.

Ett ytterligare tydligt bevis för hur Sverige och många västländer styrs av media är att landets politik är oförändrad även när regeringarna byts. Regeringar skiftar men medias ägare är desamma.

Att globala nätverk styr politiker och massmedia inses enkelt av att i stort samtliga medier gör samma tolkning av olika nyheter, liksom politikerna.

Medium/ägare:

Aftonbladet Schibsted: 91%, LO: 9%
Dagens Nyheter Bonnier
Expressen, GT, Kvällsposten Bonnier
Svenska Dagbladet Schibsted
Stampen (äger 23 tidn. varav en är GP) Hjörne (44%)

Bonnier, Schibsted, Hjörne är samtliga familjer av judisk börd.

Det judiska folkets förmåga att kontrollera andra grupper kan jämföras med sikhernas i Indien. Journalistyrket blir allt mer ett kvinnoyrke. Allt fler kvinnor når chefspositioner inom media, bl.a. beroende på stor anpassningsförmåga. Men de som slutligen beslutar tidningens inriktning är naturligtvis ägarna. Vilka dessa är personligen hålls till stora delar dolt för allmänheten.

I oseriös debatt används ibland, om medieanställda, termer som Shabbos goy, nyttig idiot, presstituerad. Dessa har en dålig klang och skall naturligtvis undvikas. Termed “Zionist Occupational Government” har tidigare använts för att beskriva judiskt inflytande men har en dålig klang. Vissa använder numera begreppet “New World Order”.

Här finns mer om medieägande.
Samt här.

När judiskt medieägande diskuteras i sociala forum tar vänstertrollen oftast samma position: De säger att de svenska judiskättade medieägarna är sekulära och har gift sig med svenskar/svenskor i så många år att de inte längre uppfyller definitionen för att kallas judar. De försöker spela ut ett antisemitkort.

Detta är naturligtvis irrelevant. Vad som är relevant är hur mediägarna har misskött våra media och vårt land genom kopplingar till globalistiska nätverk av andra media (vilka även dessa ofta ägs av judiska familjer). De sköter vårt land med sina egna och andra internationella intressen i första rummet. Våra media måste skötas med svenskars intressen i första hand (svenskar i den betydelsen alla som bor i Sverige oberoende av härkomst).

Public Service
Genom sin totsla kontroll av privatägda media kan massmedia kobtrollera politikerna vilka tillsätter styrelse för SvT, därigenom kontrolleras även PS.

The Herland Report TV: Our totalitarian democracy means end of freedom for the people

“We are violating the Constitution by spying on every US citizen. It is a totalitarian process, for example the media is totally infiltrated by the CIA” says former NSA director, William Binney, on his role as the leading American whistleblower before Edward Snowden.
Binney, who uncovered and warned of the mass surveillance done out of the NSA post 9/11, speaks to The Herland Report in an exclusive interview.

[ Bill Binney ]

Nästa sida: Koppling till globaliseringen.
These introductory pages start here

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian


First page after these pages on media ownership;

01.07 Israel är kopplat till globaliseringen


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning, ToC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.