01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian

1.6.1 Komplettering: Medieägande Sidan redogör för vem som äger olika medier. Medium/ägare, Sverige Aftonbladet Schibsted: 91%, LO: 9% Dagens Nyheter Bonnier Expressen, GT, Kvällsposten Bonnier Metro Custos Svenska Dagbladet Schibsted Stampen (äger 23 tidn. varav en är GP) Hjörne (44%) Ad Kvartal Bonnier, Schibsted, Hjörne är samtliga familjer av judisk börd. Gällande Dagens Nyheter (DN) … Continue reading 01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian