Categories
01 mass immigration 01 open borders 02 feminism, hbtq 0300 war 0400 cold war, polarization, war mongering 2.02 summary 30 feeding frenzy 500 divide and conquer 7.5 source criticism deep state iran iraq libya obama oil market skripal syria usa zAll pages

20.02 02 Summary (2)

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A longer summary can be found here.

 

Regeringars agerande skadar ofta deras eget land, folk och t.o.m. regeringsmedlemmarna själva.

T.ex skadar svensk massinvandring Sverige och Skripaldramat skadar brittiskt anseende. T.o.m. regeringsmedlemmar (t.ex Boris Johnson) kritiseras för sina ogrundade uttalanden.

Det är svårförståeligt varför regeringar inte verkar för sitt eller landets bästa. Men det är inte de enskilda regeringarna som kontrollerar sina länder. Regeringarnas ologiska åtgärder kan bara förklaras med att de står under inflytande och agerar på andras uppdrag. En del av inflytandet utgörs ju uppenbarligen av media eftersom media stöder de ologiska åtgärderna (i dessa fall massinvandring resp. ogrundade anklagelser mot Ryssland) och inte genomför elementär källkritik etc.

I USA kallas detta inflytande Deep State. Det beskriver de delar av administrationen som inte arbetar för presidenten utan för att odemokratiskt försöka styra landet och utöva inflytande över presidenten.

För att förstå det politiska skeendet måste man frigöra sig från traditionella uppfattningar och inse att
1. Det finns krafter öveordnade regeringar.
2. Media styr politikerna.
3. Kallt krig är det viktigaste målet med USA:s politik, detta oberoende av orsaken till konflikten eller vem man har konflikt med. Förstår man inte ett utrikespolitiskt skeende kan det ofta klarläggas om man ser vilka konsekvenser det har för ett kallt krig och dess inverkan på upprustning.

De viktigaste krafter med vilka USA styr andra länder är
1. Ländernas rädsla för amerikansk invasion eller krigshandlingar vilkea ibland även förverkligas,  då med allvarliga konsekvenser för landet (t.ex. Irak, Libyen)
2. Massmedia, politikers rädsla för att motarbetas i media, utsättas för mediedrev etc. Massmedia kontrolleras ofta av utländska intressen vilka inte värnar landets bästa utan verkar för att styra landet utifrån. I Sverige ägs samtliga stora tidningar av ett judiskt mediemonopol som agerar i samstämmighet med amerikanska media.

USA är världens ledande supermakt och kan agera mer tydligt för sitt eget bästa. Men även USA:s agerande när de försöker bojkotta Iran ensamma, skadar landet självt (och presidentens anseende). USA får svårare att köpa olja. Men den vinst man anser sig uppnå i form av kallt krig överväger.

Att media verkar för kallt krig är uppenbart när man ser hur media inte bedriver elementär källkritik i de fall där orimliga anklagelser riktas not Ryssland i t.ex Skripal-fallet eller Rodchenkov-härvan.

Samma avsaknad av opartiskhet gäller de påstådda attackerna med kemvapen i Syrien eller “halshuggningsvideorna“.

Obama agerade helt i enlighet med Deep States önskemål. Trump försöker motsätta sig Deep State och motarbetas därför i media. Trump har försökt agera för “Americanism and not globalism”. Det har haft flera positiva effekter. Bättre relationer med Ryssland (vilket media helt orimligt försöker presentera som att “Ryssland styr USA”). Fredligare situationer har uppnåtts i Irak, Syrien och Korea. Men allt förhandlas och det förefaller som om Trump varit tvungen att ge vika vad gäller USA:s ambassad i Israel och icke-spridningsavtalet med Iran. (Sheldon Adelson donerade $100 milj. till Trumps kampanj och kan påverka Trump i en riktning som gynnar Israel. Israel gynnas av ett starkt NATO. Israels intressen går parallellt med nyhetsmedia. I Sverige ägs samtliga stora tidningar av ett judiskt mediemonopol.)

När man ser hur media stöder upprustning och krig samt hör Trumps önskan om goda relationer med Ryssland råder ingen tvekan om att media stöder kallt krig och Trump arbetar för avspänning.

För att massmedia skall kunna styra ett land måste regeringen destabiliseras. Detta sker genom att söndra och härska. T.ex ger media i Sverige företräde för invandrare och kvinnor vilket alstrar konflikter i samhället.

Perspektivet klarnar betydligt när man inser att media inte önskar integrering av invandrare eller samförstånd mellan nän och kvinnor. Tvärtom sår media splittring mellan grupper. This is the foundation of rule by divide and conquer. Should the immigrants integrate and become like we are, then the whole idea if bringing them here would fail. Another means that media/NWO uses to assure non-integration, is to choose immigrants from cultures that are among the most difficult to integrate. Most Asians would be far easier to integrate than the Muslims we receive f.ex.

summary

Media stimulerar även öppet till konflikt genom att hetsa kvinnor och invandrare till att betrakta sig som förtryckta. Invandrare får inte de arbeten de har rätt till eftersom de har “fel efternamn”, kvinnor är förtryckta, kvinnor och invandrare har för låga löner etc

Att öppna landets gränser underlättar för massinvandring, frihandel, droginförsel och försvårar för regeringen att kontrollera landet.

I det kaos som uppstår kan även de utländska intressen som styr landet lättare döljas, t.ex. medieägarna.

Medias teknik innebär ofta att starta processer och sedan skylla problemen på andra. Massinvandring av musiimer skapar självklart etniska konflikter men media framställer muslimerna som våldsamma och kallar svenskarna för rasister. Media upphäjer kvinnorna och kallar dennsom kritisersr detta för misgyn. Media framhåller Greta Thunberg, en 16-åring med psykiatriska diagnoser och låter henne kritisera världens ledare. Men de som kritiserar henne framsrälls som “haters”.

Den viktigaste geopolitiska kraften som styr USA:s handlande är kallt krig.
1. Om USA inte har en konflikt med att land kan man inte pressa eller hota det. En supermakt kan bara styra lydiga knähundsländer eller fiender (de senare genom hot och krigshandlingar) Därför fruktar USA självständiga länder som t.ex Ryssland och Iran och försöker göra dem till fiender.
2. Om USA inte är delaktigt i ett kallt krig så kan det inte motivera upprustning.

Ryssland förefaller kontrolleras av sin regering och president. Därför bedriver våra media en hatkampanj mot Ryssland. Våra media är rädda att vi kommer stt uppfatta Ryssland som en förebild. Ryssland har ju inte heller uppträtt aggressivt internationellt, på samma sätt som USA. (USA har under de senaste åren kastat Irak och Libyen i kaos.) USA krigade länge i Irak mot IS utan större framgång. Detta var avsiktligt eftersom USA önskade hålla kriget gående så länge som möjligt. När Ryssland gick in i kriget slogs IS snabbt ut. Även i Syrien slogs terrorister ut och regeringen stabiliserades när Ryssland ökade sina insatser.

För att förstå konflikter i Internetforum måste man även där se hur konflikt används. Internetforum ägs ofta av globalistiska aktörer som kan styra modereringen. De deltagande debattörerna domineras desssutom av professionella skribenter som spelar alla sidor i diskussionen.

I Internetforum agerar betalda troll för att sprida desinformation. Ofta går denna ut på att försöka skapa diskussion runt de personer som ifrågasätter medias narrativ i politiska frågor, inte runt frågorna själva. Trollen enas dessutom ofta runt felaktiga teorier som t.ex att politikerna inte förstår eller är inkompetenta (när politikerna i själva verket agerar under press). Sociala forum kallar de teorier som går mot MSM för konspirationsteorier och modererar bort dem.

I Sverige försöker trollen få kritik mot media att te sig som antisemitism eller t.o.m. nazism, eftersom det skadliga mediemonopolet ägs av judiska familjer. Den skadliga effekten av massinvandrinng försöker trollen få att handla om hudfärg, haplogrupper och Hitler istället för konsekvenserna i samhället av konflikt och okontrollerad massinvandring.

 

The wars in The Middle East, the color revolutions, Russia being banned from the Olympic Games without evidence, mass immigration, obsession with feminism and HBTQ … are all caused by the same actors. Their goals are to cause cold war and rearmament and destabilize governments through a divide and conquer plan, causing conflicts between groups.

This scenario is kept from our view since our media is a part of that network.

 

 


2019-2020 Iran-US conflict

The conflict is completely fake. Other wars in ME have abated and international networks are forced to invent something new. It is important to make f.ex Swedish people believe that we are more responsible for the ME than for our own country and more responsible for refugees than for ourselves. A fake conflict Iran-US is therefore started:

Trump exits JCPOA for no reason

Iranians can deliver oil to Syria without consequences

US warship just looks on and films while “Iranian terrorists” handle a mine on a ship

Iran can hijack Swedish tanker and at the same time have good relations with Sweden, meeting eliasson, wallström

Iranian homemade missiles pass Patriot defences

Soleimani and Trump fighy meme war on Twitter. But suddenly Trump kills soleimani w drone!

Iran downs western aircraft without consequences: Iran immediately admits shooting down the aircraft. No diplomatic note from Sweden or Canada, continued flying over Iran. All in spite of threatening Tweet of Rouhani the day before the downing. No flying home of 17 caskets or ceremony with swedish pm which should be expected.

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Föregående del:

Nästa del:

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

Summary 04

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

Bloggen startar här:

01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.