03.1.002.003.0030 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.2 Kriget i Syrien

3.1.2.3 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning

kriget i Syrien

Kriget i Syrien skildrades synnerligen partiskt i media. Den ryska bombningen av Aleppo kritiserades nästan dagligen medan motsvarande (och värre) ödeläggelse av amerikanskt (och allierat) flygvapen i Mosul förbigicks med praktiskt taget total tystnad.
Continue reading “03.1.002.003.0030 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.2 Kriget i Syrien”

03.1.002.010 Militarisering: Flyktingen som vapen, “Weapons of Mass Migration” …

Migrerande gnu/wilderbeest och zebra i Masai Mara, Kenya.

3.1.1.1 4. Flyktingar som vapen – “Weapons of Mass Migration

The enemy within

Every war is waged with a strategy. The most effectual war strategy is to manipulate an enemy unknowingly so that he will destroy himself step-by-step and even, where possible, dig his own grave.” [ ref ]

Att flyktingar kan användas som geopolitiska vapen står utom all tvekan. Ghadaffi och Erdogan har, vid förhandlingar, pressat EU genom att styra flyktingströmmar. Continue reading “03.1.002.010 Militarisering: Flyktingen som vapen, “Weapons of Mass Migration” …”

03.1.002.013 Chemical weapons

Chemical weapons are increasingly used as a way to accuse opponents of illegal warfare. The evidence are often extremely weak.
In two of alleged attacks with chemical weapons (Halabja, Khan Sheikoun) Médecins Sans Frontières (MSF) (Doctors Without Borders) support the conclusion of gas attack, without solid evidence.
3.1.2.13 Chemical weapons
Halabja 1988 The evidence of a gas attack are merely based on descriptions. Some victims were blue around the mouth and there was a smell of apple. Continue reading “03.1.002.013 Chemical weapons”

05. Methods: 5.011 news slant, fake news: 1. Syria (WSJ) 2. Iran (Reuters; anonymous sources) 3. US/Mexico 4. Iran (Reuters) 5. N. Korea (Reuters)

nyhetsvinkling, news slant, fake news

Is this extreme news slant or fake news?

 

“The U.N. report, which hasn’t been publicly released, detailed evidence and intelligence from several member states. Syria’s Scientific Studies and Research Center, or SSRC, the Assad-backed group responsible for developing chemical and other weapons of mass destruction, paid Pyongyang’s primary arms dealer, Korea Mining Development Trading Corporation, for the materials through a series of front companies, according to the confidential report, which was reviewed by The Wall Street Journal.”

Continue reading “05. Methods: 5.011 news slant, fake news: 1. Syria (WSJ) 2. Iran (Reuters; anonymous sources) 3. US/Mexico 4. Iran (Reuters) 5. N. Korea (Reuters)”

20.02 02 Summary (2)

A longer summary can be found here.

 

Regeringars agerande skadar ofta deras eget land, folk och t.o.m. regeringsmedlemmarna själva.

T.ex skadar svensk massinvandring Sverige och Skripaldramat skadar brittiskt anseende. T.o.m. regeringsmedlemmar (t.ex Boris Johnson) kritiseras för sina ogrundade uttalanden.

Det är svårförståeligt varför regeringar inte verkar för sitt eller landets bästa. Men det är inte de enskilda regeringarna som kontrollerar sina länder. Regeringarnas ologiska åtgärder kan bara förklaras med att de står under inflytande och agerar på andras uppdrag. En del av inflytandet utgörs ju uppenbarligen av media eftersom media stöder de ologiska åtgärderna (i dessa fall massinvandring resp. ogrundade anklagelser mot Ryssland) och inte genomför elementär källkritik etc.

I USA kallas detta inflytande Deep State. Det beskriver de delar av administrationen som inte arbetar för presidenten utan för att odemokratiskt försöka styra landet och utöva inflytande över presidenten.

För att förstå det politiska skeendet måste man frigöra sig från traditionella uppfattningar och inse att
1. Det finns krafter öveordnade regeringar.
2. Media styr politikerna.
3. Kallt krig är det viktigaste målet med USA:s politik, detta oberoende av orsaken till konflikten eller vem man har konflikt med. Förstår man inte ett utrikespolitiskt skeende kan det ofta klarläggas om man ser vilka konsekvenser det har för ett kallt krig och dess inverkan på upprustning.

Continue reading “20.02 02 Summary (2)”

20.06 02 (01) False flag operations, awards

[Page only started]

Winner

Dagens Nyheter (DN)
Nothing beats the Swedish globalist flagship newspaper. You can read it for 20 years and still believe it is pro Palestinian.

Nominees

Skripal attack (Salisbury, UK)
Russians attacking civilians in England with the world’s most poisonous nerve gas and 3/4 survived. One attack during Russian presidential elections, one during the World Cup in Russia.

Wikileaks, Julian Assange not genuine

Ola Bini

IS execution videos
Jihad John scolds Obama in London accent and pulls the knife 5-6 times over the throat of the “executed” w/ out one drop if blood emerging. The sister of one “victim” is interviewed on US television. – She is an actress that has played the roles of other persons related to news events. (F.ex a classmate of the perpetrator of the Sandy Hook massacre.)

The videos are produced with advanced green screen production that IS never could have access to. In one video the IS soldiers all are 2.10 m tall, to look intimidating. With advanced technology they seem to walk beside their much shorter prisoners. Even technicians at Fox news verified this.
Continue reading “20.06 02 (01) False flag operations, awards”