16. Lösning

TRANSLATE THIS PAGE:

8. Lösning [solutions]

Hur man skall lösa de problem Sverige hamnat i, orsakade av faktorer kopplade till massmedia med utländsk ägandekoppling, som diskuterats i denna artikel, ligger t.v. utanför artikelns område.

Massmedia fungerar inte. Varken de privata eller Sveriges Radio/TV – Public Service (PS). PS styrs av politiker som kontrolleras av monopolmedia som beskrivits i artikeln. Ägandet av massmedia är nästan omöjligt att diskutera eftersom de nuvarande ägarna kan styra debatten genom en mono-/duo-/oligo-polställning.

Främmande makt (Israel) har tagit kontroll över svenska nyhetsmedia och utnyttjar situationen för att driva svensk politik för sina egna intressen vilka bl.a. innefattar globalisering. Detta har varit extremt skadligt för Sverige.

Även om olika personer har olika politisk uppfattning i diskussioner så kan de ofta vara överens om att massmedia ger extremt vinklad information, har en agenda och presterar undermåligt resultat för svenskar att orientera sig utifrån.

Problemets lösning tål att tänkas på. Man måste börja med att inse situationen. Mediernas agerande har lett till att Sverige förklarat krig i Mellanöstern samt lagt grunden för extrem feminism och massinvandring. Detta har inte föregåtts av en diskussion bland medborgarna i samhället utan har skett genom att media har pressat politiker. Judiskt ägda media skapar multikultur i Sverige, medan Israel själva inte alls tillämpar samma politik. Medias ägande torde behöva spridas samt överföras från aktörer knutna till utländska intressen till svenska aktörer. Medieägandet måste spridas så att ett bredare åsiktsspektrum får utrymme. Grundläggande är att mängden tillåtna åsikter måste ökas dramatiskt.

Att privat ägda media kan kontrollera demokratiskt valda men medialt styrda politiker har visat sig synnerligen skadligt för Sverige.

Normal, ofta förekommande lagstiftning mot monopolbildning/trustbildning kan vara en väg.

En annan faktor som diskuterats i bloggen är hur riksdagsledamöterna reducerats till knapptryckare som styrs av partiledning som styrs av pressen som styrs från utlandet. Ledamöterna röstar (trycker på knappar) i enlighet med partipiskan direktiv.

Partiet SD har ju mer än 20% av väljarandelarna, men motarbetas konsekvent i media. Kan det finnas något sätt att låta de politiska partierna få mer inflytande/utrymme i media när de, som SD, börjar ta till sig väljarandelar?

En av många metoder som media använder för att undandra sig kritik är att försöka jämställa kritik av medieägandet med nazism eller rasism, eftersom media ägs monopolmässigt av judiska intressen. Inget kan vara mer felaktigt. Nazism, rasism, hets mot folkgrupper och våldsideologier är förbjudna i Sverige och skall självklart stävjas med alla medel. Detta har dock inget att göra med diskussioner om vilken form av ägande av våra massmedia som bäst gynnar vårt lands intressen.

Det är ju dessutom självklart att den som i mono-/oligo-polställning kontrollerar ett lands massmedia, skall utsättas för ingående granskning.

Massmedias egentliga målsättning är att härska genom att skapa splittring mellan grupper. Detta borde fås agt upphöra.
Politiskt gäller det att finna ett system som bäst integrerar alla kulturer. Sverige får inte styras genom att sätta utländska intressen i första rummet. Sverige måste styras för alla svenskars bästa, oberoende av deras härkomst. Självklart måste vi samtidigt sträva efter goda relationer och solidaritet med andra länder men det får inte ske på bekostnad av vårt självstyre där svenska medborgare sätts i första rummet, naturligtvis oberoende av deras ursprung.

 

anonymitet

Internetforum skydda användarens anonymiteet vilket är bra. Anonymiteten medför naturligtvis också möjligheten för troll, anställda av MSM, att dölja sig. Om anonymiteten skulle tas bort vore det svårare för trollen att dölja sig. Men seriösa debattörer kommer att bli ett lätt byte för olika former av hatkampanjer och drev i media.

medieägarna

medieägarna måste ställas till svars genom granskning och intervjuer på samma sätt som de flesta andra makthavare

demokrati

Uppenbart konstitutionsvidrigt agerande såsom Decemberöverenskommelsen eller hur Sverigedemokraterna inte tilldelas ordförandeskapet i riksdagsutskott enligt normal praxis måste upphöra.

kontakten mellan folk och deras förtroendevalda måste förbättras

 

Ottokar/Flashback:
En demokrati kräver välinformerade medborgare och oberoende media som granskar statsapparaten. Media har konsekvent och orkestrerat arbetat för att undanhålla relevant information för medborgarna.

Det här är tråden om frånvaron av ett mediakrig om mångkulturen. Jag anklagar media för detta demokratiska haveri.

Det var bra uttryckt, tycker jag.

Trump stöds av ung. 50% av den amerikanska befolkningen, SD ung. 20% av den svenska. Men i medierna har båda typ 99% motlut.

Medierna är folkets fiende sade Trump och nu senast att medierna utgör oppositionen, vilket ju är riktigt. (Under Obama och i Sverige utgör väl medierna närmast regeringen.)

Skulle man inte kunna dela ut presstöd efter valresultat för att få igång lite mediekrig på riktigt? (Eftersom jag kom på idén just nu och inte känner ämnet, kan idén visa sig ha brister 🙂 )

Skullle det kunna närma medierna och folkets vilja? Den “fria pressen” utnyttjar ju inte sin frihet till att kritisera makthavarna, pressen driver bara samma agenda oberoende vem den skriver om och vem som sitter vid makten.

dyster prognos?

Som helhet måste medges att situationen är svår. Landet kontrolleras av ett mediemonopol som i första hand beaktar utländska och judiska intressen. Som helhet har globalistiska aktörer ofantliga ekonomiska resurser. Adelson ger t.ex “motståndaren” Trump motsvarande nästan en miljard svenska kronor, förmodligen bara för att ha “lite koll” även på Trump. Att köpa svenska internettroll som styr sociala media, är förmodligen en liten post i globalisternas budget.

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

 

Nästa:

18. Financial aspects on globalization; the petrodollar

 

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.