03.2 (01) Sionism

3.2 == Sionism ==
Israel hålls utanför mediebevakningen. Om någon vänder sig mot att två judiska familjer äger samtliga våra större tidningar kan den i sociala medier bemötas med antydningar om nazism. Detta när invändningarna handlar om att svensk media ägs av ett monopol (oligopol) som styrs av främmande makt.
Paradoxalt nog hävdar ibland svenska journalister, knutna till de större tidningarna, att de av tidningarna beordrats vinkla information om Israel negativt. Detta är alltså för att försöka grumla bilden av sambandet mellan medias judiska ägare och medias agenda. Denna “kritik” av medias ägare sker naturligtvis i samförstånd med medias ägare.
Israels säkerhet beror av att NATO och USA är starka och genom medias stöd till dessa organisationer så stöder media Israel.
Samtliga de större svenska tidningarna och möjligen även vissa inflytelserika sociala medier ugör alltså ett informationsmonopol. Ägarna har givit de olika tidningarna och medierna olika profil för att attrahera olika grupper av läsare och kan därigenom påverka respektive grupp på bästa sätt. I Svenska Dagbladet sker påverkan genom t.ex. hänvisningar till Milton Friedman eller Ayn Rand, medan Aftonbladet har bilder på svenska soldater som uppger sig ha varit i strid framgångsrikt.
Enstaka nyheter om “antisemitism” tjänar till att mörklägga medias makt över politikerna. Israeler har klassificerat något uttalande av utrikesminister Wallström som “årets värsta antisemitiska uttalande”. På samma sätt angrips ibland Israels premiärminister Nethanyahu ibland symboliskt. Men i praktisk handling följer Sverige oftast en Israelvänlig linje.
Medierna bedömer troligen detta som det effektivaste sättet att påverka svensk politik. Man tillåter viss negativ information som rör Israel men som inte påverkar några beslut i praktiken. Denna information grumlar bilden av hur medias ägare stöder judiska intressen och globalisering. Media kan på detta sätt, mest effektivt påverka svensk politik.
Ett exempel på detta kan vara hur media, under den andra intifadan (i början på millenniet) publicerade ett reportage med en palestinier som arbetade utanför ett diskotek där en självmordsbombare just dödat ett stort antal civila israeliska ungdomar. Mannen arbetade som smörgåsförsäljare och klagade på den israeliska polisens avspärrningar efter terrorattentatet. Avspärrningarna försämrade hans möjligheter att sälja smörgåsar. Polisens avspärrningar är naturligtvis berättigade och mannens klagomål orimliga. Reportaget publiceras för att ge en falsk bild av att media skulle kunna ha en antiisraelisk agenda. I själva verket är hans klagomål så orimliga att reportaget i slutändan kommer att få en pro-israelisk påverkan av mediekonsumenterna.
Exemplet ovan är lite äldre. Denna typ av antiisraelisk propaganda har minskat i medierna. Numera förefaller man istället mörklägga mycket av det som händer i och runt Israel.
Man noterar de dåliga relationerna Israel har med sina grannar (Syrien, Libanon/Hezbollah, palestinierna). Tyvärr tillåts medier under israeliskt inflytande kontrollera svenska politik. Dessa har förespråkat en stor invandring från Mellanöstern och även i Sverige ökar konflikterna mellan den svenska ursprungsbefolkningen och de muslimska invandrarna. När detta skrivs i oktober 2017 har just en attack med automatvapen skett mot en polis hem samt en annan polisstation bombats. Attacker sker mot utryckningsfordon (“blåljusattacker”). Svensk ursprungsbefolkning betraktar redan vissa områden som “No Go Zones”. USA:s president Trump har tagit upp Sverige som ett avskräckande exempel.

Att kritisera Israel men icke vidta åtgärder sker alltså på samma sätt som FN kunde ta avstånd från USA:s invasion av Irak, men genomförde ej sanktioner. Ett land som Norkdorea kan däremot drabbas av sanktioner för att den påstås hota andra länder såsom USA. (Dessa länder har också hotat Nordkorea.)
Massmedia mörklägger kopplingen mellan Israel och kurderna. Detta för att försöka få läsarna att inte se hur t.ex. Sveriges stöd till den kurdiska krigföringen också är ett stöd för Israel.
 

TRANSLATE THIS PAGE:

Föregående del:

Nästa del:

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 05 Earlier: white males – slandered in media


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.2 2 History


 

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.