03.1.4.000 — Fenomen som gynnar globalisering —

TRANSLATE THIS PAGE:

— 3.1.4 Fenomen som gynnar globalisering —

EU

Europeiska Unionen, The European Union

EU är en överstatlig organisation som gynnar överstatlig kontroll. Globalistiska intressen försökte t.ex med alla medel stoppa Englands utträde “Brexit”.

See this page

The Guardian does what it can to work against Brexit

See also

 

Media stöder fenomen som gynnar globalisering i samhället. Teorin om global uppvärmning resulterar i stärkande av organisationer med globalt inflytande. Den accepteras därför av media utan mer ingående vetenskaplig prövning. Höga temperaturer förklaras som global uppvärmning, låga som “slumpen”.

Att global uppvärmning endast är ett politiskt och inte ett reellt fenomen märks av att inga åtgärder genomföras. Endast principbeslut och målsättningar läggs fast. Den s.k. utsläppsbörsen/utsläppskvoter fungerar inte alls. Varje lands regering får själva tilldela utsläppsrätter och tilldelar så frikostigt att ingen reglering eller beskattning uppnås.

När teorin för global uppvärmning inte stämmer med verkligheten mörklägger helt enkelt media situationen och fokuserar på något annat. Genom mediemonopolet kommer aldrig  någon att ställas till svars för felaktiga utsagor så länge de stöder den globalistiska agendan.

 

Media completely disregard basic statistics.
If there is snow in Sahara, media just blacks out the news. If there is one woman more suitable than most men for a position, she will be chosen to represent the average. (“atypical selection”)

Mijöengagemang gynnar globalisering när det sträcker sig över gränser. Det skapar också gemensamma värden som media kan få människor att sluta upp kring. Miljöengagemang tillhör medias prioriterade områden.

Miljöengagemang har naturligtvis även gynnsamma effekter för natur och miljö. Men ser man till helheten, vad media väljer att stödja, är globaliseringen den mest väsentliga faktorn, vilken media praktiskt taget aldrig motverkar utan stöder kraftigt när helst är möjligt.

Även fenomen som global uppvärmning och miljöengagemang kan räknas till globaliseringens sekundärvärden.

Massmedia kritiserar numera sällan den ökade konsumtionen eller kreditkortsanvändning. Förenklad skuldsanering minskar individens ansvar. Mindre ansvar avkrävs ungdomar med dyra mobilvanor eller kvinnor med kreditkortsskulder från konsumption.

En ökad konstumption gynnar globaliseringen.

För att förklara hur massmedia vinklar sina nyheter kan man oftast helt enkelt beakta vilken vinkling som mest gynnar globaliseringen

Konsumentstöd

En globaliserad marknad har fört producent och konsument längre ifrån varandra vilket försvårar reklamationer och annan konsumentkontakt. I sin strävan att alltid underlätta globalisering har medias intresse för konsumentstöd svalnat.

Kontaktar man företag eller banker numera så får man ju bara standardsvar från anställda i supportlinjen, ofta med bristande kunskap. En del jobbar dessutom i utlandet, kanske lurade på sociala förmåner?
Globalisterna inkl. storfinansen har ju flyttat fram positionerna.
Om de även knäckt facket, det vet jag inte.
Har andelen oorganiserade arbetsgivare ökat?

Also see airport check-in

[fackföreningar consumers rights konsumenträtt konsumentrådgivning]

Bokklubben Storytel

Medial påverkan sker naturligtvis på många sätt. I bokklubben Storytels urval förefaller finnas titlar med en agenda i området muslimer/judar. Man kan återfinna gansska kraftig antimuslimsk propaganda, men inte en antisemitisk motsvarighet.

Filmkanalen Netflix

Filmkanalen Netflix har omnämnts på annat ställe i denna blogg. Kanalen har ett utbud med kraftigt globalistisk vinkling.

// Maj 2017: Obamas har skrivit kontrakt med Netflix att verka som producenter. //

Nyhetstjänsten Omni

Omni är en website och en app som ägs av familjen Schibstedt. De äger även Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Omni använder annonsering som inte går att skilja från dess övriga (“redaktionella”) material. Det är naturligtvis mycket svårt att bedöma bakgrunden till nyheter i det korta skick de presenteras på detta sätt.  Verksamheten går med förlust. Man kan fråga sig om Omni används som ett progpagandaredskap för globaliseringen.

Wikipedia
Tjänsten produceras av Schibsted och är annonsfinansierad. Under verksamhetsåret 2015 utgjorde försäljningen av native advertising, det vill säga annonser utformade som det övriga redaktionella innehållet, 60-70 procent av Omnis intäkter. 2015 omsatte Omni 24,3 miljoner kronor och förlusten uppgick till 6,7 miljoner.

The Oscars awards/Academy awards

Oscar awards are strongly political. 2018 documentary was win by Icarus, other nominees were Strong Island, Abacus: Small enough to jail, White Helmets and Faces Places. At least all except the last, globalist agenda.

Bloggare

Självklart kan många bloggare stöda globalistiska ideer, ofta under täckmantel av motsatsen. En blog som ännu inte utvärderats skrivs av Tino Sanandaji. Tills vidare misstänker denna text att den kan utgöra kontrollerad opposition. Den hyllas av trollen i vissa internetforum.

 

HRW, Human Rights Watch

Human Rights Watch was co-founded by Robert L. Bernstein and Aryeh Neier (also connected to Soros’ Open Society Institute) both of German Jewish descent. Current director Kenneth Roth is Jewish. HRW seems to be a tool to spread globalist agenda. As several of such organizations it tries to mask its intentions by superficially acting anti-semitic.

Open Society Foundations (OSF), formerly the Open Society Institute

An obvious globalist organization, founded by George Soros.

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.4.01 Flyghaveriutredningar

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.