03.1.001.004: 01.00 Destabilisering, ledare: 1 Trump och Putin

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.4 Destabilisering genom påverkan av ledare

See also control of leaders.

1. Trump och Putin

Presidenterna Trump och Putin behandlas mycket negativt av svenska media. Amerikanska media har t.o.m. hotat Trump:

CNN President Jeff Zucker has warned that “the perception of Donald Trump in capitals around the world is shaped, in many ways, by CNN. Continuing to have an adversarial relationship with that network is a mistake.” Continue reading “03.1.001.004: 01.00 Destabilisering, ledare: 1 Trump och Putin”

03.1.001.004: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope, christians, bahai, UN, ICC; George Soros; meddling in elections

3.1.1.4:  3. Destabilisering och påverkan av internationella organisationer

Internationella organisationer kan påverka globaliseringen på olika sätt. Svenska media undviker på alla sätt att se sambandet mellan internationella organisationer och globaliseringen. Generellt mörkläggs globaliseringen.

 

Kyrkan

Kyrkan har historiskt varit en stark organisation som globalistiska media sökt destabilisera. Email från Clintons rådgivare John Podesta publicerades på Wikileaks och tyder på att Geroge Soros och Hillary Clinton kan ha varit delaktiga i att störta påven 2013. Den dåvarande påven avgick då självmant, vilket ingen påve gjort på 800 år. Den nye påven har en tydligt globalistisk framtoning.

Pope Francis tvättar and kysser flyktingars fötter.

Påven Francis förefaller också ha avskaffat helvetet! Continue reading “03.1.001.004: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope, christians, bahai, UN, ICC; George Soros; meddling in elections”

03.1.001.005 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (05) …

Cont’d from

Tycker ni AfS uppvisar likheter med Sparta eller Mishimas Tatenokai?

Båda var ju, liksom AfS, militärt orienterade.
Gayvibbar har ju tidigare även diskuterats rörande AfS ledande politiker. Nyligen såg jag också att M Hagwall har haft scennamnet Märta under sin verksamhet inom battlerap.

En bild på Hahnes kompis The Golden One, motsäger inte detta. Den lagras under filnamnet Sparta1.

Continue reading “03.1.001.005 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (05) …”

03.1.002.020 Eastern Europe

[page only started]

Öststaterna

Flera öststater har en normal nationalistisk framtoning. Ett brev från Polens ambassadör till DN visar den indignation svenska medias grundlösa kritik skapar.
Ungerns premiärminister protesterar mot George Soros engagemang i att skapa flyktingströmmar genom Europa.
Continue reading “03.1.002.020 Eastern Europe”

03.1.003.004 (001) influencing elections, election meddling, investigations thereof

Influencing elections

OSSE skickar observatörer till det svenska valet för första gången! Man skall studera finansiering av valkampanjerna.
Skall man “göra en Mueller” mot SD?
Continue reading “03.1.003.004 (001) influencing elections, election meddling, investigations thereof”

03.1.003.004 (002) election meddling, intelligence agencies, Mossad

The New Yorker beskriver hur en misstänkt korrupt läkare/sjukhusägare i Kalifornien, Benzeevi, hyr ex-Mossadagenter för att motverka en “folkrörelse” mot sjukhusägaren, i kommunen. Det handlar om valet av en styrelsemedlem, den som tar den platsen kontrollerar styrelsen och sjukhuset.
Continue reading “03.1.003.004 (002) election meddling, intelligence agencies, Mossad”

03.1.004.011 (001) EU, Brexit-001

 

EU gynnar naturligtvis globaliseringen genom överstatlig styrning vilken försvagar regeringarna i medlemsländerna.

The analogy between USSR, the communist international and EU/globalism is highly valid

Förenklat handlar EU om att skapa så stora enheter att folket inte kan få kontakt med de som betämmer. Schweiz, ett framgångsrikt land gör motsatsen, de förankrar beslut lokalt, ofta genom direktdemokrati.

2018 07 10
Globalist politicians seem to be female more often than would be expected from the general frequence of female politicians. That is only a general observation by the blog, no statistics yet supplied. (Clinton, Merkel)

Theresa May gets good support from media, including the Swedish. Last weekend she put forward a suggestion to replace the UK EU membership with another union, instead of just leaving the union. Swedish media reported she received “good support” from her own government! Well, this week several ministers resign.
Continue reading “03.1.004.011 (001) EU, Brexit-001”

03.1.004.015: Höj rösten – “school for politicians”; misc.


Continue reading “03.1.004.015: Höj rösten – “school for politicians”; misc.”