01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel

Vem ligger bakom Sveriges upprustning? Uteslutningsmetoden visar alltså att de som ligger bakom Sveriges upprustning är intressen knutna till USA:s krigföring/NATO och Israel. Dessa intressen är sammankopplade: Israels säkerhet gynnas av en stärkt västallians NATO som leds av USA. Hur har påverkan mot upprustning skett? På vilket sätt kan dessa intressen styra Sverige? Sverige drevs i … Continue reading 01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel