01.06.00 Slutsats: Sverige styrs av massmedia

1.6 Slutsats: Sverige styrs av massmedia Svenska massmedia är praktiskt taget uteslutande ägda av två judiska familjer. Detta gäller t.ex. samtliga de största dagstidningarna. Den vinkling som sker av nyhetsflödet är fullt tillräcklig för att styra den politiska processen. På detta sätt styrs Sverige in i krig i Mellanöstern. Detta är den egentliga orsaken att Sverige … Continue reading 01.06.00 Slutsats: Sverige styrs av massmedia