03.1.2.16 (2) Iran

    Table of Contents, in English Summary All posts TRANSLATE THIS PAGE: Föregående del: 03.1.2.16 (1) Iran … Nästa del:03.1.2.17 (1) Militarization: North and South Korea Innehållsförteckning:innehållsförteckning   A few earlier posts:    (scroll down list) 2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen 2017 12 12 Earlier: IOK saknar … Continue reading 03.1.2.16 (2) Iran