03.1.1.02 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen

3.1.1.2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället. 1. Destabilisering genom försök att bortse från skillnaderna mellan män och kvinnor Media talar om jämlikhet, men lyfter ändå fram kvinnorna. Denna ojämlikhet skapar motsättningar mellan kvinnor och män. I debatten talas ibland om misgyni … Continue reading 03.1.1.02 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen