03.1.1.02 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen; minorities/särintressen

3.1.1.2 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen Media försöker bryta ned den traditionella familjestrukturen för att destabilisera samhället. En förutsättning för destabilisering m.h.a. minoritetsgrupper är att betrakta skillnader mellan grupperna som förtryck. Detta kan utnyttjas för att sprida hat mellan grupperna. Den grupp som prioriteras uppfattar sig som förtryckt och de(n) andra gruppen … Continue reading 03.1.1.02 (01) Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen; minorities/särintressen