03.1.001.003: 001 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol; psykiatri, Freud, regional differences; Education

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma gäller diagnosen anorexi. Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, destabiliserar det ytterligare. Läkare som … Continue reading 03.1.001.003: 001 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol; psykiatri, Freud, regional differences; Education