03.1.001.003: 01 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma kan gälla diagnosen anorexi. Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, kan destabilisera det ytterligare. … Continue reading 03.1.001.003: 01 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol