03.1.001.004: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope Francis, Catholicism, Latin America, christians, bahai, United Nations, ICC; George Soros; meddling in elections

3.1.1.4:  3. Destabilisering och påverkan av internationella organisationer Internationella organisationer kan påverka globaliseringen på olika sätt. Svenska media undviker på alla sätt att se sambandet mellan internationella organisationer och globaliseringen. Generellt mörkläggs globaliseringen.   Kyrkan Kyrkan har historiskt varit en stark organisation som globalistiska media sökt destabilisera. Email från Clintons rådgivare John Podesta publicerades på … Continue reading 03.1.001.004: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope Francis, Catholicism, Latin America, christians, bahai, United Nations, ICC; George Soros; meddling in elections