03.1.001.007 03. Destabilisering, oro: Globalt urval

Nyhetsurval, globalt Som helhet ser man en underrepresentation av nyheter från det katolska Sydamerika och en kraftig överrepresentation från det muslimska Mellanöstern. Som har anförts på flera ställen i denna blogg kan man misstänka att många konflikter i Mellanöstern blåses upp i media. Under senare halvan av 1900-talet ökade mängden miltärregimer i Sydamerika. Många länder … Continue reading 03.1.001.007 03. Destabilisering, oro: Globalt urval