03.1.001.000 — Globalisering genom destabilisering —

— Globalisering genom destabilisering — Att söndra och härska är en uråldrig teknik. När västmakterna t.ex försöker kontrollera Irak gynnas detta av att konflikter mellan grupper, såsom sunni-, shia-muslimer och kurder underblåses. I Kina lyckades t.ex Mao Zedong behålla absolut makt genom den s.k. kulturrevolutionen. Revolutionsbrigader tilldelades oproportionerlig makt i utbyte mot absolut lydnad inför … Continue reading 03.1.001.000 — Globalisering genom destabilisering —