03.1.002.003.0010 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget

3.1.2.3 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning (1/3) 1. Irakkriget Före starten av kriget påstod USA att Irak innehade kemiska vapen. “Bevisen” var bl.a. teckningar utförda av irakiska avhoppare, som visades upp I FN av utrikesminister Powell. Några kemiska vapen eller andra massförstörelsevapen återfanns inte under invasionen. Falska bevis presenterades av avhopparna Ahmed Chalabi och Curveball (Rafid … Continue reading 03.1.002.003.0010 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget