03.1.002.003.0010 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irak, Irakkriget – News media and globalization

03.1.002.003.0010 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irak, Irakkriget

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

3.1.2.3 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning (1/3)

1. Irakkriget

Före starten av kriget påstod USA att Irak innehade kemiska vapen. “Bevisen” var bl.a. teckningar utförda av irakiska avhoppare, som visades upp I FN av utrikesminister Powell. Några kemiska vapen eller andra massförstörelsevapen återfanns inte under invasionen.

Falska bevis presenterades av avhopparna Ahmed Chalabi och Curveball (Rafid Ahmed Alwan al-Janabi). Tony Blair sade “WMD ready in 45 min” medan det i själva verket inte fanns några Weapons of Mass Destruction alls. USA under George W Bush och USAs allierade attackerade Irak 2003.

Judith Miller with then-executive editor of the New York Times Bill Keller

 


FROM THE EDITORS; The Times and Iraq

Over the last year this newspaper has shone the bright light of hindsight on decisions that led the United States into Iraq.

But we have found a number of instances of coverage that was not as rigorous as it should have been. In some cases, information that was controversial then, and seems questionable now, was insufficiently qualified or allowed to stand unchallenged.

On Oct. 26 and Nov. 8, 2001, for example, Page 1 articles cited Iraqi defectors who described a secret Iraqi camp where Islamic terrorists were trained and biological weapons produced. These accounts have never been independently verified.

On Dec. 20, 2001, another front-page article began, ”An Iraqi defector who described himself as a civil engineer said he personally worked on renovations of secret facilities for biological, chemical and nuclear weapons in underground wells, private villas and under the Saddam Hussein Hospital in Baghdad as recently as a year ago.” Knight Ridder Newspapers reported last week that American officials took that defector — his name is Adnan Ihsan Saeed al-Haideri — to Iraq earlier this year to point out the sites where he claimed to have worked, and that the officials failed to find evidence of their use for weapons programs. It is still possible that chemical or biological weapons will be unearthed in Iraq, but in this case it looks as if we, along with the administration, were taken in. And until now we have not reported that to our readers.

On Sept. 8, 2002, the lead article of the paper was headlined ”U.S. Says Hussein Intensified Quest for A-Bomb Parts.”

There were hints that the usefulness of the tubes in making nuclear fuel was not a sure thing, but the hints were buried deep, 1,700 words into a 3,600-word article.

On April 21, 2003, as American weapons-hunters followed American troops into Iraq, another front-page article declared, ”Illicit Arms Kept Till Eve of War, an Iraqi Scientist Is Said to Assert.” …
The Times never followed up on the veracity of this source

We consider the story of Iraq’s weapons, and of the pattern of misinformation, to be unfinished business. And we fully intend to continue aggressive reporting aimed at setting the record straight.

nytimes

Judith Miller tries, and ultimately fails, to defend her flawed Iraq reporting
wp

New York Times: we were wrong on Iraq
The Guardian

Media (och därmed UD) mörklägger ödeläggelsen av Mosul men kritiserade oavbrutet ryssarnas bombning av Aleppo.

Mosul sommaren 2017
, attacken mot Mosul har pågått sedan oktober 2016, USA uppger att attacken mot Mosul tar lång tid eftersom man “krigar försiktigt”. Innevånarna har i flygblad uppmanats att stanna hemma och inte fly staden!

stay in Mosul

Trots att Irakkriget är en stor och viktig händelse har media inte ens kunnat informera oss säkert om vem som är ledare för IS. Uppgifterna om Al Bagdadi är mycket svävande, man vet inte ens om han lever. Olika ljudinspelningar är inte säkert äkta. Uppgifterna om hans hälsa varierar hela tiden, har är frisk, skadad eller död. Han befinner sig på flykt eller gömmer sig. Flera gånger uppges han ha dödats. 2018

Al Baghdadi?

Media använder oftast samma bilder tagna vid ett tillfälle.

Detta trots att t.ex. telefonnätet i Mosul varit öppet under hela kriget. Stora områden har dock totalförstörts under krigets senare delar.

USA invaderade Irak 2003 under förevändningen att landet innehade kemiska vapen vilket dock var ett osant påstående. Kriget har dock fortsatt och den tidigare sunni-muslimska regeringens soldater har nu döpts om till IS när de med varierande framgång fortsatt kriget mot USA. Kriget handlar naturligtvis om oljetillgångar. (T.ex har ju USA:s utrikesminister, Tillerson, varit VD för Exxon 2006-2015. Kopplingarna mellan multinationella företag, banker och politik är naturligtvis vanliga generellt. Innan Emmanuel Macron blev president arbetade han t.ex. för Rotschild bank.)

Ett tydligt tecken på att invasion och krig är det primära är att man aldrig diskuterat medling. Att genom folkmord utrota en sida (IS) har accepterats som en godtagbar lösning i media och inte kritiserats.

År 2003 kunde USA med lätthet besegra Irak i kriget som varade någon dryg månad. Men nu när Iraks styrkor döpts om till IS påstås de ha fått stor styrka och kriget har fortsatt i 14 år, när detta skrivs. Det handlar naturligtvis om att USA önskar skapa en orsak att behålla närvaro i ett oljerikt område. Kriget har belagts med en medial informationsblockad utan motstycke. Kriget är förmodligen det krig i modern tid där man lyckats blockera informationen till allmänheten på kraftigaste sätt.

IS uppges använda hembyggda vapen såsom bilbomber och leksaksdrönare i sin krigföring.  Mot 5000 IS-soldater med bebyggda vapen står 100.000 irakiska soldater under ledning av USA samt många länders flygvapen. Att denna attack mot Mosul tagit så lång tid är orimligt.

uppdatering 2017 12 15

Kriget är i det närmaste avslutat sedan flera månader.  Informationen därifrån är fortfarande kraftigt hämmad. Det förefaller som om massavrättningar sker. Igår meddelade Irak att man hängt 38 fångar. Vissa av fångarna var anklagade för att  “De var anklagade för att bland annat stå bakom bilbomber till att döda personer ur de irakiska säkerhetsstyrkorna.”

Fångarna kallas terrorister och avrättas trots att de inte attackerat civilpersoner. Av vad som framgått av striderna torde de väl snarare vara att  betrakta som krigsfångar. Dödsstraffet förefaller strida mot internationell rätt.

Det förefaller räcka med att ha haft “samröre med IS” för att kunna dömas till döden.

En kraftig avveckling av krigsfångars rättigheter har skett. De kallas ibland “enemy combattants” och erkänns inte krigsfångestatus, såsom i Guantanamo. De kan även utsättas för tortyr (ex. waterboarding). Media bidrar till detta genom att inte ta upp ämnet.

Tillägg 2017 12 18

Eftersom media inte givit oss någon sammanhängande bild av kriget måste man överväga alternativa möjligheter. En möjlighet är att kriget inte alls varit så allvarligt som gjorts gällande. Några skäl för att mediebilden är överdriven är dessa:

  1. USA och Israel behöver konflikter för att motivera upprustning och militär närvaro.
  2. Man har påstått att kriget varit intensivt men nästan inte visat bilder.
  3. Boende i Mosul har ö.h.t. aldrig givit en motbild i media. Mobilnät och Internet har fungerat i Mosul under kriget. Varför har de inte protesterat mot den “amerikanska invasionen”.
  4. Hur kan 2.500-5000 IS, användande hembyggda vapen, ha kunnat stå emot 100.000 man, ledda av USA inklusive halva världens flygvapen under 9 månader?
  5. Efter kriget påstås det att man avrättar medlemmar i IS i stort antal. 38 st hängdes enbart förra veckan (dec 2017), och många fler påstås avrättade tidigare. De anklagas ofta enbart för krigshandlingar, t.ex. att ha byggt bilbomber. Att avrätta krigsfångar strider mot internationell rätt. (Efter andra världskriget avrättades totalt 10 tyskar och 7 japaner.)
  6. USA anklagas av och till för stora mängder civila dödsoffer vid flygattacker. Men inget mer kommer fram om dessa anklagelser.
  7.  Varför har inte media publicerat några reportage från Mosul efter “befrielsen”, t.ex om återuppbyggnaden efter den påstått kraftiga förstörelsen?

I sociala forum arbetar många trollkonton intensivt med att i stort sett bara hävda att avrättningarna är “rätt åt terroristerna”.  Eller “skönt att svensken som blev avrättad inte kommer hem och belastar Sverige mer”.

De avrättade är nog knappast att betrakta som terrorister då de, enligt de summariska beskrivningarna i massmedia, deltagit i krig. De förefaller inte ha attackerat civila mål.

Kriget i Irak har, i tillägg till det stora antalet döda, även försämrat livsförhållandena i landet.   [ Ref ]

Swedish media report abuse against kurds, committed by shia troops. Rebuilding of country after 15 yeas of was does not work out, so far. Afghanistan may prove the same.

Divide and conquer is disasterous for a country.

Det blir lite jobb att röja upp där. De som fällde bomberna verkar inte intresserade.

En av huvudorsakerna till USAs attack av Irak är naturligtvis olja.

 

FN stöder USA:s krigföring okritiskt. Ett FN-sändebud rapporterar, långt innan invasionen av Mosul, att IS säljer nakna sexslavar på marknader i Mosul. Detta har aldrig gått att verifiera och är ett folkrättsbrott som omedelbart skulle åtgärdas om det var verkligt. FN rapporterar att IS använder mänskliga sköldar, något som inte heller verifierats.

[keywords: united nations un]

 

In the Saddam era, Jabouri says, Iraq was like a big prison. You had to have permission to travel abroad.

U.S. administrator L. Paul Bremer III quickly disbanded Iraq’s 350,000-member army, throwing out of work thousands of generals. The Pentagon-backed decision is blamed for sparking an insurgency that tore Iraq apart.

One woman says her husband and 17 other relatives have been missing since they were arrested three years ago by a militia working with Iraqi security forces.

“They arrested 18 men,” she tearfully tells the commander. “Now in my family there are only women. We don’t have any men.”

Jabouri says in 2003, he’d first thought that with Saddam gone and the Americans in charge, the new Iraq would be orderly, liberal and secular. “We thought we would breathe freedom, we would become like Europe,” he says.

Instead, he says, “We returned to the Dark Ages. It was very difficult to imagine that the United States would allow religious people to control Iraq.”

Jabouri had spent 11 years in prison under Saddam. His relatives were executed because they were Communists or members of the Shiite Dawa party. Now, though, he insists that life was better back then.

Those who came after haven’t improved the infrastructure, they haven’t built anything, they haven’t done anything for the people,”

Ref

 

Val 2018 05 14

Muqtada al-Sadr går framåt.

On 5 January 2011, Muqtada al-Sadr returned to the Iraqi city of Najaf, in order to take a more proactive and visible role in the new Iraqi government. Three days later, thousands of Iraqis turned out in Najaf to hear his first speech since his return, in which he called the US, Israel, and the UK “common enemies” against Iraq. His speech was greeted by the crowd chanting “Yes, yes for Muqtada! Yes, yes for the leader!” while waving Iraqi flags and al-Sadr’s pictures. Subsequently, he returned to Iran to continue his studies.

Enligt detta skall al-Sadr vara populär hos de fattiga och inte någon vän av Iran. Men han har alltså besökt Iran flera gånger och studerat där. Jag kan inte avgöra hans lojaliteter.

Efter vad som varit är det svårt att ta till sig att de fattigas välgörare nu tillsatts genom fria val och skall styra Irak för sitt eget bästa.

2018 05 14

Själv har jag väl mest undrat vem som styrt Irak. Har det varit enbart USA eller har Iran fått in en (eller två) fötter och detta nu bidragit till att eskalera konflikterna i regionen. I den situation som råder undrar jag om västmedia skulle erkänna att Iran har fått stort inflytande i Irak?

Reuters 2018 06 28

Landet har kastats in i totalt kaos. Nu tar det en dag från det att man hittar dödsoffer till det att man avrättar misstänkta/dömda. Morden kan kanske också ha varit en krigshandling?

Iraq put to death 12 people convicted of terrorism hours after Prime Minister Haider al-Abadi called for speedy executions in response to the kidnapping and killing of eight members of the security forces, the government said on Friday.


In general support for US/UK warfare seems to be strong from Commonwealth countries like Canada and Australia. PM Justin Trudeau is a pronounced globalist. (Like Macron a young leader. Young and female leaders seem to be more globalist.)

 

Of course, the US will never dispose of the useful enemy, IS is back 2018

Saddam Hussein last speech

#Iraq’s forces are in an awful position, stuck between angry protestors & corrupt politicians, with orders to prevent damage to public property/maintaining the peace.

Tonight was very bad. 3 civilians & 2 members of the security forces died during clashes. The city is in chaos.
Tweet

Kraftiga otoligheter. De protesterande satte eld på iranska konsulatet i Basra, men inga iranier dödade verkar det som.
inquirer

Basra: Nu sätter man eld på regeringspartiets byggnad, statliga TV-kanalen, iran-milisens lokaler, islamiska rådets lokaler.

Kanske svenska trupper är med och agerar mot demonstranterna?

Något osäker rapport om oroligheter även i norr.
Raketattack mot ett iransk-kurdiskt självständighetsparti.
Al Jazeera

Det förefaller också som om raketer skjutits mot mrådet för amerikanska ambassaden och ett amerikanskt konsulat.
wsj

Det är en riktig soppa. Det är inte IS som ligger bakom, denna gång. Iranska milisen tror att USA ligger bakom oroligheterna.

USA försöker stoppa iranskt inflytande, som bl.a lierat sig med tidigare PM Maliki.

Iran-backed militia commanders, whose offices in Basra were also set ablaze by protesters, accused the U.S. of instigating the attacks against them and the Iranian consulate.

“For every action there is a reaction,” Qais al-Khazaali, head of the Iran-backed League of the Righteous militia, said in a press conference shortly after the Iranian consulate went up in flames. “If they [the U.S.] want to take things further by burning offices and other actions we can resist that within the limits of self-defense.”

targeting of the Green Zone appeared intended to send a message to the U.S. against interfering in the formation of a government

Populist cleric Moqtada al-Sadr won the most votes but his relatively slim margin means he must build a coalition in order to govern. His alliance with Mr. Abadi is squaring off with a coalition led by predecessor Nouri al-Maliki, and Iran-backed paramilitary commander and former minister Hadi al-Ameri.

The U.S. doesn’t want to see Iran’s closest allies in Iraq dictate the formation of government, especially as it seeks to isolate Tehran diplomatically and economically. American officials have pushed Sunni and Kurdish parties to join a coalition of which Mr. Abadi is part.

Attacken mot kurderna verkar bekräftad, 14 döda enligt någon uppgift. Iranierna räknar tydligen KDP-I som terrorister och det var iranska revolutionsgardet som utförde attacken.
farsnews

nationalinterest.org
What is the point of of a Forever War in Iraq?

Amerikanerna lägger ned i Basra, Benghazi-vibbar?
The US is closing its consulate in Basra, Iraq, and evacuating all diplomats stationed there
vox

Is Iraqi Kurdistan on the verge of another civil war?
Tensions could escalate if KDP tries to exclude the PUK from power after the September 30 elections in Iraqi Kurdistan.

aljazeera.com

USA menar att Saudi finansierade IS (Wilileaks)

I do not believe that the international coalition wants to bring an end to terrorism in the region,” he said. “Under the cover of the ‘fight against terrorism,’ US [military] forces can remain and strengthen here. Behind this are economic goals. Americans need oil and arms sales contracts. It is necessary for the American welfare.”

General Dia al-Wakil, Iraqi military strategic analys
Sputnik

Om ett land går med i NATO, och sen hamnar det landet i krig mot Usa, hur slutar det då ?

Det slutar väl med pinsam medial mörkläggning.
Turkiet stödde ju IS som låg i krig med USA.
“IS krigar mot världens starkaste militärmakt med drönare av typen Hobbex, hemgjorda bilbomber, avmonterade kanonrör från ryska trupptransportvagnar, den supermoderna Carl Gustav och möjligen lite råmaterial till vapen från Turkiet”

I själva verket fick IS stöd från Turkiet med förnödenheter och moderna vapen men det talades inte så gärna om det. Det är en förklaring till att de klarade sig så pass länge, menar jag.

The US and allies try to create a hype around IS, page under construction.

30.000 civila irakier som levde under IS och hamnade I Syrien i krigets slutskede sitter i läger där, kontrollerat av US och kurder.

Det verkar bli koncentrationsläger för dem om de skickas tillbaka. Utanför lägren kan de bli mördade och irakierna tror att de fortfarande kan stöda IS.

Iraq is pushing to build an isolation camp for 30,000 Iraqis who lived under ISIS in Syria

But Sheikh Mohammed Nasser al-Bayati, a commander with one of northwestern Iraq’s most powerful Shiite militias, expressed little sympathy for those who might try to return to their hometowns or villages.

“Well, I’m afraid we won’t be able to stop the people from attacking them,” Bayati said as he sat in his group’s base in the city of Tal Afar last week. When asked about returnees from Syria, he bristled. “They should all be prosecuted or killed,” he said.

beta.washingtonpost.com

“I toppled Saddam’s statue. Now I want him back.”
bbc, YouTube

Unstable situation 2019 10 07

wwr: 68940833
Tydligen stora protester. Armen skjuter skarpt mot demonstranterna, 100 döda. Undantagstillstånd. Internet avstängt i landet.
washingtonpost.com

Oroligheterna tolkas som att Irak vill bli fria från Iran. AJ

Pressombudsmannen: 69131916

shoebat.com
neonrevolt.com

Men du kan ju även ta och fundera varför IS inte existerade innan Obama kom till makten och att dom enbart växte under alla dessa 8 år. Obama låtsades bara kriga mot IS men i själva verket använde han dom och andra rebeller för att störta regimer i Libyen, Egypten, Syrien etc.

Så fort Trump kom till makten slogs IS kalifat ut. De fick all sin styrka från Obama-administrationen. Ett jävla skämt att Obama fick nobels fredspris. [ spelling corrected]

femtaliess: 69132088
Helt klart gjorde Obama och Hillary det möjligt för IS att uppstå. Väst var naiva som trodde att det gick att skapa demokrati i Syrien och Libyen, två fungerande länder. Resultatet blev kaos och hundratusentals döda. USA finansierade rebellerna, det gick ju sådär får man säga med facit i hand. Det väst inte förstår är att det krävs en diktator för att hålla ordning i ett land med många religiösa fanatiska grupperingar.

EliasAlucard: 69132115

Turkiet har ju hela tiden varit allierad med ISIS, och kurderna är inte ett dugg bättre än ISIS (det är ett missförstånd att kurderna skulle vara sekulära hjältar osv). Både turkar och kurder är fanatiska sunnimuslimer som mer än gärna folkmördar kristns.

Men ja, det kan vara så att när Trump började pressa Turkiet med sanktioner och ett nytt inbördeskrig med kurderna, så gav Turkiet information om Baghdadi’s position till Trump.

Obama administrationen (inklusive Hillary) är orsaken till att ISIS växte och blev det skräckväldet det blev. Allt är Obama’s, McCain’s och Hillary’s fel (från ett amerikanskt perspektiv). Dessa jävla avskum spottade Trump rätt friskt på under hans presidentkampanj, och till och med anklagade dem öppet för att ha skapat ISIS. Jag vill se mer av den sortens Trump, och lite fick vi se det igår när han förnedrade Baghdadi.

Obama donerade bland annat en halv miljard dollar till ISIS, i demokratins namn, vad annars. I en sund värld så hade man fängslat både Hillary och Obama, samt krigsbrottslingen John McCain, för förräderi.

Abdullah Qardash är bara ännu en stornäsad untermenschen i mängden, och han kommer att dö ganska fort han med. ISIS är ett skämt idag, och har åkt på storstryk. Väldigt få unga muslimska killar joinar ISIS idag, eftersom ISIS är mer eller mindre över numera, och ISIS har inte längre ekonomiskt, militärt och politiskt stöd från Obama administrationebs oresonliga fanatism om “Assad must go” och liknande dumheter.

Precis. Obama fixade även 500 miljoner dollar till ISIS:

Obama Proposes $500 Million to Aid Syrian Rebels:
wsj.com

Team Obama has spent $500M to train ‘four or five’ Syrian rebels
nypost.com

Eftervärlden kommer att minnas Obama som den anti-amerikanska, anti-vita och pro-muslimska skurken han faktiskt var, och Trump’s tjafs i flera år om att Obama inte var född i USA, beror på att Trump försökte få Obama utslängd ur vita huset eftersom Trump förstod hur ond Obama faktiskt var ganska tidigt.

Hur som helst, Trump, Assad och Putin sitter kvar, medan Baghdadi och McCain är döda, och både Hillary och Obama har ingen politisk karriär längre, så världen är en bättre plats numera.

Possibly, US is staging shia-riots against US to pretend US is not controlling Iraq/shia government:


Yasko: 69771314
twitter.com

Religiösa shia ledare stenar USA ambassaden i Irak..

wwr: 69775240
Dom såg inte så argsinta ut. Gubben liknade Rouhani.

Luktar lite fejkkonflikt. USA hjälpte ju shia till makten.


The news about Iraqi parliament wishing to kick out the US are fake.

President Trump threatened Iraq with sanctions and a bill for billions of dollars if the U.S. is forced to withdraw its troops from the nation after the Iraqi parliament, responding to a U.S. airstrike that killed a powerful Iranian general on its soil, voted in favor of expelling American forces.

The nonbinding resolution …

wsj

Sagro: 70081666
Spokesman of the politburo of Asa’eb Ahl al-Haq (one of the Iraqi popular forces) Mahmoud al-Rabiei said that the recent rocket attack on the US embassy in Baghdad was a theatrical move orchestrated by Washington.
“The US knows who has attacked its embassy with rockets and putting the blame on the Iraqi resistance groups is a part of the US media game,” al-Rabiei was quoted as saying by the Arabic-language al-Ma’aloumeh news website on Tuesday.
He added that the attack was launched from Arab Jabour district in Baghdad, where no resistance forces are deployed.
“The US orchestrates a theatrical blow to itself to blame the resistance forces,” al-Rabiei said.

Det var 5 raketer som slog ned i US ambassadområdet, Iraq anklagar att det är US som utfört attacken, som skall vara motiv att US trupper behövs i landet.
Det finns också uppgifter från Iraq att US har fört in IS terrorister som skall starta oroligheter, att det finns orsak för US att bli kvar i landet med sin militär.

Om Soleimani varit i livet hade US helt säkert beskyllt honom för att ligga bakom de här incidenterna, som de gjort tidigare.

Folket protesterar mot att US militär finns i landet och ser helst att de försvinner, som endast ställt till nöd och elände för det irakiska folket sedan de invaderade landet.
Vid röstning i Parlamentet var en mycket stor majoritet för att US militär lämnar landet.
Saddam var en brutal gangster som kom till makten genom CIA, men många i Iraq har sagt det var ändå bättre under honom än när US invaderade Iraq.
Med US invasionen ränar man med att ca 200.000 människor avlidit av olika orsaker.
Sedan har också många US soldater blivit dödade och farit illa av fysiska skador och psykiska.
En fullständig galen policy att tro US får kontroll av Iraq med sådan brutalitet som de utför, det som tycks gälla för US är hot och våld samt plundring av resurser som finns i landet.
US med CIA drog in Saddam i kriget mot Iran som varade i 8 år och kostade enorma pengar för landet, som lånades i Kuwait banker till stor del.
Saddam kunde inte betala tillbaka lånen och skulle annektera Kuwait därför, men Kuwait och Saudi hyrde in US för att kasta ut Saddam med sina trupper från Kuwait, och Iraq blev utsatt för sanktioner.
US lovade stödja kurderna om de gjorde uppror mot Saddam , men US svek kurderna, som gjorde att han lät gasa flera tusen kurder.
Saddam hade tidigare med CIA gasat iranska soldater i det kriget, därför var gasning inget nytt för honom.
US stödde en gangster och när han var till ingen mer nytta, blev han hängd.
Det är US som ledd Iraq till kaos och fattigdom för många människor, finns inga resurser till investeringar som skapar jobb m.m.
Det är ett missnöje i landet mot en galen politik som förts i landet och den stora orsaken är US invasion där.
Under Saddams tid fanns inga IS eller andra terrorister i landet, utan det är US som skapade terrorismen i Iraq, som sedan spred sig till Syrien.
Det borde ha varit den egna militären och polisen som avsatte Saddam och inte US, som gjorde att allt blev fel och galet.
Kaoset som blivit i Iraq har sedan US försökt skylla på Soleimani att det var hans mannar som skapade oroligheterna, som är totalt falska anklagelser.

Saddam and also Ghadaffi did good.

One of my Iraqi friends once told me, “Under Saddam, we had free education, decent healthcare, money, development, stable security. He challenged the imperialists in the West. And now? If I could go back in time Nadhiya, I’d fix my clueless brain, pick up a gun, and fight for Saddam instead of the opposition. Look at Iraq now, what did we achieve, zero, nothing”.

quora

 

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

03.1.002.003.0020 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget ad.1: Delayed rebuilding of Mosul

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

++++

Translate »