03.1.002.003.0010 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.2.3 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning (1/3)

1. Irakkriget

Före starten av kriget påstod USA att Irak innehade kemiska vapen. “Bevisen” var bl.a. teckningar utförda av irakiska avhoppare, som visades upp I FN av utrikesminister Powell. Några kemiska vapen eller andra massförstörelsevapen återfanns inte under invasionen.
Falska bevis presenterades av avhopparna Ahmed Chalabi och Curveball (Rafid Ahmed Alwan al-Janabi). Tony Blair sade “WMD ready in 45 min” medan det i själva verket inte fanns några Weapons of Mass Destruction alls. USA under George W Bush och USAs allierade attackerade Irak 2003.

Judith Miller with then-executive editor of the New York Times Bill Keller
 

Media (och därmed UD) mörklägger ödeläggelsen av Mosul men kritiserade oavbrutet ryssarnas bombning av Aleppo.

Mosul sommaren 2017, attacken mot Mosul har pågått sedan oktober 2016, USA uppger att attacken mot Mosul tar lång tid eftersom man “krigar försiktigt”. Innevånarna har i flygblad uppmanats att stanna hemma och inte fly staden!

stay in Mosul
Trots att Irakkriget är en stor och viktig händelse har media inte ens kunnat informera oss säkert om vem som är ledare för IS. Uppgifterna om Al Bagdadi är mycket svävande, man vet inte ens om han lever. Olika ljudinspelningar är inte säkert äkta. Uppgifterna om hans hälsa varierar hela tiden, har är frisk, skadad eller död. Han befinner sig på flykt eller gömmer sig. Flera gånger uppges han ha dödats. 2018
Al Baghdadi?
Media använder oftast samma bilder tagna vid ett tillfälle.
Detta trots att t.ex. telefonnätet i Mosul varit öppet under hela kriget. Stora områden har dock totalförstörts under krigets senare delar.
USA invaderade Irak 2003 under förevändningen att landet innehade kemiska vapen vilket dock var ett osant påstående. Kriget har dock fortsatt och den tidigare sunni-muslimska regeringens soldater har nu döpts om till IS när de med varierande framgång fortsatt kriget mot USA. Kriget handlar naturligtvis om oljetillgångar. (T.ex har ju USA:s utrikesminister, Tillerson, varit VD för Exxon 2006-2015. Kopplingarna mellan multinationella företag, banker och politik är naturligtvis vanliga generellt. Innan Emmanuel Macron blev president arbetade han t.ex. för Rotschild bank.)
Ett tydligt tecken på att invasion och krig är det primära är att man aldrig diskuterat medling. Att genom folkmord utrota en sida (IS) har accepterats som en godtagbar lösning i media och inte kritiserats.
År 2003 kunde USA med lätthet besegra Irak i kriget som varade någon dryg månad. Men nu när Iraks styrkor döpts om till IS påstås de ha fått stor styrka och kriget har fortsatt i 14 år, när detta skrivs. Det handlar naturligtvis om att USA önskar skapa en orsak att behålla närvaro i ett oljerikt område. Kriget har belagts med en medial informationsblockad utan motstycke. Kriget är förmodligen det krig i modern tid där man lyckats blockera informationen till allmänheten på kraftigaste sätt.
IS uppges använda hembyggda vapen såsom bilbomber och leksaksdrönare i sin krigföring.  Mot 5000 IS-soldater med bebyggda vapen står 100.000 irakiska soldater under ledning av USA samt många länders flygvapen. Att denna attack mot Mosul tagit så lång tid är orimligt.
uppdatering 2017 12 15
Kriget är i det närmaste avslutat sedan flera månader.  Informationen därifrån är fortfarande kraftigt hämmad. Det förefaller som om massavrättningar sker. Igår meddelade Irak att man hängt 38 fångar. Vissa av fångarna var anklagade för att  “De var anklagade för att bland annat stå bakom bilbomber till att döda personer ur de irakiska säkerhetsstyrkorna.”
Fångarna kallas terrorister och avrättas trots att de inte attackerat civilpersoner. Av vad som framgått av striderna torde de väl snarare vara att  betrakta som krigsfångar. Dödsstraffet förefaller strida mot internationell rätt.
Det förefaller räcka med att ha haft “samröre med IS” för att kunna dömas till döden.
En kraftig avveckling av krigsfångars rättigheter har skett. De kallas ibland “enemy combattants” och erkänns inte krigsfångestatus, såsom i Guantanamo. De kan även utsättas för tortyr (ex. waterboarding). Media bidrar till detta genom att inte ta upp ämnet.
Tillägg 2017 12 18
Eftersom media inte givit oss någon sammanhängande bild av kriget måste man överväga alternativa möjligheter. En möjlighet är att kriget inte alls varit så allvarligt som gjorts gällande. Några skäl för att mediebilden är överdriven är dessa:

  1. USA och Israel behöver konflikter för att motivera upprustning och militär närvaro.
  2. Man har påstått att kriget varit intensivt men nästan inte visat bilder.
  3. Boende i Mosul har ö.h.t. aldrig givit en motbild i media. Mobilnät och Internet har fungerat i Mosul under kriget. Varför har de inte protesterat mot den “amerikanska invasionen”.
  4. Hur kan 2.500-5000 IS, användande hembyggda vapen, ha kunnat stå emot 100.000 man, ledda av USA inklusive halva världens flygvapen under 9 månader?
  5. Efter kriget påstås det att man avrättar medlemmar i IS i stort antal. 38 st hängdes enbart förra veckan (dec 2017), och många fler påstås avrättade tidigare. De anklagas ofta enbart för krigshandlingar, t.ex. att ha byggt bilbomber. Att avrätta krigsfångar strider mot internationell rätt. (Efter andra världskriget avrättades totalt 10 tyskar och 7 japaner.)
  6. USA anklagas av och till för stora mängder civila dödsoffer vid flygattacker. Men inget mer kommer fram om dessa anklagelser.
  7.  Varför har inte media publicerat några reportage från Mosul efter “befrielsen”, t.ex om återuppbyggnaden efter den påstått kraftiga förstörelsen?

I sociala forum arbetar många trollkonton intensivt med att i stort sett bara hävda att avrättningarna är “rätt åt terroristerna”.  Eller “skönt att svensken som blev avrättad inte kommer hem och belastar Sverige mer”.
De avrättade är nog knappast att betrakta som terrorister då de, enligt de summariska beskrivningarna i massmedia, deltagit i krig. De förefaller inte ha attackerat civila mål.
Kriget i Irak har, i tillägg till det stora antalet döda, även försämrat livsförhållandena i landet.   [ Ref ]
Swedish media report abuse against kurds, committed by shia troops. Rebuilding of country after 15 yeas of was does not work out, so far. Afghanistan may prove the same.
Divide and conquer is disasterous for a country.
Det blir lite jobb att röja upp där. De som fällde bomberna verkar inte intresserade.
En av huvudorsakerna till USAs attack av Irak är naturligtvis olja.
 
FN stöder USA:s krigföring okritiskt. Ett FN-sändebud rapporterar, långt innan invasionen av Mosul, att IS säljer nakna sexslavar på marknader i Mosul. Detta har aldrig gått att verifiera och är ett folkrättsbrott som omedelbart skulle åtgärdas om det var verkligt. FN rapporterar att IS använder mänskliga sköldar, något som inte heller verifierats.
[keywords: united nations un]
 
In the Saddam era, Jabouri says, Iraq was like a big prison. You had to have permission to travel abroad.
U.S. administrator L. Paul Bremer III quickly disbanded Iraq’s 350,000-member army, throwing out of work thousands of generals. The Pentagon-backed decision is blamed for sparking an insurgency that tore Iraq apart.
One woman says her husband and 17 other relatives have been missing since they were arrested three years ago by a militia working with Iraqi security forces.
“They arrested 18 men,” she tearfully tells the commander. “Now in my family there are only women. We don’t have any men.”
Jabouri says in 2003, he’d first thought that with Saddam gone and the Americans in charge, the new Iraq would be orderly, liberal and secular. “We thought we would breathe freedom, we would become like Europe,” he says.
Instead, he says, “We returned to the Dark Ages. It was very difficult to imagine that the United States would allow religious people to control Iraq.”
Jabouri had spent 11 years in prison under Saddam. His relatives were executed because they were Communists or members of the Shiite Dawa party. Now, though, he insists that life was better back then.
Those who came after haven’t improved the infrastructure, they haven’t built anything, they haven’t done anything for the people,”
Ref
 
Val 2018 05 14
Muqtada al-Sadr går framåt.
On 5 January 2011, Muqtada al-Sadr returned to the Iraqi city of Najaf, in order to take a more proactive and visible role in the new Iraqi government. Three days later, thousands of Iraqis turned out in Najaf to hear his first speech since his return, in which he called the US, Israel, and the UK “common enemies” against Iraq. His speech was greeted by the crowd chanting “Yes, yes for Muqtada! Yes, yes for the leader!” while waving Iraqi flags and al-Sadr’s pictures. Subsequently, he returned to Iran to continue his studies.
Enligt detta skall al-Sadr vara populär hos de fattiga och inte någon vän av Iran. Men han har alltså besökt Iran flera gånger och studerat där. Jag kan inte avgöra hans lojaliteter.
Efter vad som varit är det svårt att ta till sig att de fattigas välgörare nu tillsatts genom fria val och skall styra Irak för sitt eget bästa.
2018 05 14
Själv har jag väl mest undrat vem som styrt Irak. Har det varit enbart USA eller har Iran fått in en (eller två) fötter och detta nu bidragit till att eskalera konflikterna i regionen. I den situation som råder undrar jag om västmedia skulle erkänna att Iran har fått stort inflytande i Irak?
Reuters 2018 06 28
Landet har kastats in i totalt kaos. Nu tar det en dag från det att man hittar dödsoffer till det att man avrättar misstänkta/dömda. Morden kan kanske också ha varit en krigshandling?
Iraq put to death 12 people convicted of terrorism hours after Prime Minister Haider al-Abadi called for speedy executions in response to the kidnapping and killing of eight members of the security forces, the government said on Friday.

In general support for US/UK warfare seems to be strong from Commonwealth countries like Canada and Australia. PM Justin Trudeau is a pronounced globalist. (Like Macron a young leader. Young and female leaders seem to be more globalist.)

 

Of course, the US will never dispose of the useful enemy, IS is back 2018
Saddam Hussein last speech

#Iraq’s forces are in an awful position, stuck between angry protestors & corrupt politicians, with orders to prevent damage to public property/maintaining the peace.
Tonight was very bad. 3 civilians & 2 members of the security forces died during clashes. The city is in chaos.

Tweet

Kraftiga otoligheter. De protesterande satte eld på iranska konsulatet i Basra, men inga iranier dödade verkar det som.
inquirer

Basra: Nu sätter man eld på regeringspartiets byggnad, statliga TV-kanalen, iran-milisens lokaler, islamiska rådets lokaler.

Kanske svenska trupper är med och agerar mot demonstranterna?

Något osäker rapport om oroligheter även i norr.
Raketattack mot ett iransk-kurdiskt självständighetsparti.
Al Jazeera
Det förefaller också som om raketer skjutits mot mrådet för amerikanska ambassaden och ett amerikanskt konsulat.
wsj
Det är en riktig soppa. Det är inte IS som ligger bakom, denna gång. Iranska milisen tror att USA ligger bakom oroligheterna.
USA försöker stoppa iranskt inflytande, som bl.a lierat sig med tidigare PM Maliki.
Iran-backed militia commanders, whose offices in Basra were also set ablaze by protesters, accused the U.S. of instigating the attacks against them and the Iranian consulate.
“For every action there is a reaction,” Qais al-Khazaali, head of the Iran-backed League of the Righteous militia, said in a press conference shortly after the Iranian consulate went up in flames. “If they [the U.S.] want to take things further by burning offices and other actions we can resist that within the limits of self-defense.”
targeting of the Green Zone appeared intended to send a message to the U.S. against interfering in the formation of a government
Populist cleric Moqtada al-Sadr won the most votes but his relatively slim margin means he must build a coalition in order to govern. His alliance with Mr. Abadi is squaring off with a coalition led by predecessor Nouri al-Maliki, and Iran-backed paramilitary commander and former minister Hadi al-Ameri.
The U.S. doesn’t want to see Iran’s closest allies in Iraq dictate the formation of government, especially as it seeks to isolate Tehran diplomatically and economically. American officials have pushed Sunni and Kurdish parties to join a coalition of which Mr. Abadi is part.

Attacken mot kurderna verkar bekräftad, 14 döda enligt någon uppgift. Iranierna räknar tydligen KDP-I som terrorister och det var iranska revolutionsgardet som utförde attacken.
farsnews
What is the point of of a Forever War in Iraq?

Amerikanerna lägger ned i Basra, Benghazi-vibbar?
The US is closing its consulate in Basra, Iraq, and evacuating all diplomats stationed there
https://www.vox.com/platform/amp/2018/9/28/17915752/us-iran-iraq-basra-trump

Is Iraqi Kurdistan on the verge of another civil war?
Tensions could escalate if KDP tries to exclude the PUK from power after the September 30 elections in Iraqi Kurdistan[/B].

https://www.aljazeera.com/amp/indepth/opinion/iraqi-kurdistan-verge-civil-war-180928115350018.html

USA menar att Saudi finansierade IS (Wilileaks)

I do not believe that the international coalition wants to bring an end to terrorism in the region,” he said. “Under the cover of the ‘fight against terrorism,’ US [military] forces can remain and strengthen here. Behind this are economic goals. Americans need oil and arms sales contracts. It is necessary for the American welfare.”
General Dia al-Wakil, Iraqi military strategic analys
Sputnik

Om ett land går med i NATO, och sen hamnar det landet i krig mot Usa, hur slutar det då ?
Det slutar väl med pinsam medial mörkläggning.
Turkiet stödde ju IS som låg i krig med USA.
“IS krigar mot världens starkaste militärmakt med drönare av typen Hobbex, hemgjorda bilbomber, avmonterade kanonrör från ryska trupptransportvagnar, den supermoderna Carl Gustav och möjligen lite råmaterial till vapen från Turkiet”
I själva verket fick IS stöd från Turkiet med förnödenheter och moderna vapen men det talades inte så gärna om det. Det är en förklaring till att de klarade sig så pass länge, menar jag.

The US and allies try to create a hype around IS, page under construction.

30.000 civila irakier som levde under IS och hamnade I Syrien i krigets slutskede sitter i läger där, kontrollerat av US och kurder.
Det verkar bli koncentrationsläger för dem om de skickas tillbaka. Utanför lägren kan de bli mördade och irakierna tror att de fortfarande kan stöda IS.

Iraq is pushing to build an isolation camp for 30,000 Iraqis who lived under ISIS in Syria
But Sheikh Mohammed Nasser al-Bayati, a commander with one of northwestern Iraq’s most powerful Shiite militias, expressed little sympathy for those who might try to return to their hometowns or villages.
“Well, I’m afraid we won’t be able to stop the people from attacking them,” Bayati said as he sat in his group’s base in the city of Tal Afar last week. When asked about returnees from Syria, he bristled. “They should all be prosecuted or killed,” he said.

https://beta.washingtonpost.com/world/iraq-is-pushing-to-build-an-isolation-camp-for-30000-iraqis-who-lived-under-isis-in-syria/2019/05/02/f714763a-561b-11e9-aa83-504f086bf5d6_story.html?outputType=amp

“I toppled Saddam’s statue. Now I want him back.”
bbc, YouTube

 
 
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 09 Earlier: Greta Thunberg -The Green Mini Dictator


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.002.003.0020 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget ad.1: Delayed rebuilding of Mosul

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.