03.1.002.000 — Globalisering genom militarisering — samt geopolitiska aspekter och vissa fall beskrivningar, oftast geografiskt indelade

3.1.2 — Globalisering genom militarisering — Media arbetar för ökad militarisering. (Se bloggens fortsättning, styckena 3.1.2.1-3.1.2.7.) Upprustning skapar militära förutsättningar för globalisering. Genom att media fokuserar på säkerhetsfrågor och blåser upp många konflikter skapas politiskt tryck för ökade försvarsanslag och militär uppbyggnad. Militära påtryckningar och krig är metoder för globalisering. Vi köper vapen från västsidan … Continue reading 03.1.002.000 — Globalisering genom militarisering — samt geopolitiska aspekter och vissa fall beskrivningar, oftast geografiskt indelade