03.2 (01) Sionism

3.2 == Sionism == Israel hålls utanför mediebevakningen. Om någon vänder sig mot att två judiska familjer äger samtliga våra större tidningar kan den i sociala medier bemötas med antydningar om nazism. Detta när invändningarna handlar om att svensk media ägs av ett monopol (oligopol) som styrs av främmande makt. Paradoxalt nog hävdar ibland svenska … Continue reading 03.2 (01) Sionism