05. Methods: 5.001 Skenmål, snedfokusering och villospår, decoys, troll topics (media/sociala media); mörkläggning; fear; bildvinkel

5. Några ytterligare metoder som används inom media 5.1 Skenmål, snedfokusering och villospår: Massmedia och deras representanter i sociala media försöker dölja de verkliga orsakerna till många företeelser i samhället genom att påstå att företeelsena har andra orsaker än de verkliga. Ofta kan det vara företeelser som media själva stöder men där media önskar att … Continue reading 05. Methods: 5.001 Skenmål, snedfokusering och villospår, decoys, troll topics (media/sociala media); mörkläggning; fear; bildvinkel