05. Methods: 5.06 Tidsaspekter på nyhetsförmedling, initiala tvivel, erased material, news slant, fake news, “will occur”

5 Metoder: 5.6 Tidsaspekter på nyhetsförmedling Tidsaspekter på nyhetsförmedling Grundläggande är att information ofta blåses upp och förvrängs i det skede den fokuseras i media. När senare informationen korrigeras har den fallit ur medias fokus. Media hoppas att någotav den initiala, förvrängda informationen fastnar i allmänhetens medvetande. Trots detta kan det ofta vara bra att … Continue reading 05. Methods: 5.06 Tidsaspekter på nyhetsförmedling, initiala tvivel, erased material, news slant, fake news, “will occur”