03.1.004.013 Anti-nationalist organizations: Expo, AFA; anonymity; Metoo

Expo Den s.k. antirasistorganisationen Expo anlitas av både media och myndigheter. Man kan dock säga att den gått från granskning av högerextremism till att bli en förespråkare för globalism och invandring. I jämförelse med högerorganisationerna granskas den inte alls lika kritiskt av media. AFA Antifascistisk Aktion arbetar med “direkta” metoder mot vad de betraktar som … Continue reading 03.1.004.013 Anti-nationalist organizations: Expo, AFA; anonymity; Metoo