20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar

Bloggens uppkomst Det grundläggande synsättet för bloggen har skapats genom att upptäckten av motstridande uppgifter i massmedia. Författaren reser ofta, främst utanför Europa, och finner ofta att de uppgifter media ger om förhållanden i andra länder inte är korrekt skildrade. Bloggens tillkomst utlöstes av att Sverige, efter 200 år av fred, gick i krig i … Continue reading 20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar