05. Methods: 5.007.02 Cold war, military aspects; INF

USA planerar lämna det 31 år gamla nedrustningsavtalet INF som förbjuder medel och kortdistanskärnvapen. Några uppgifter gör gällande att det skulle ha att göra med att “balansera” kinesiska militära åtgärder. https://www.nytimes.com/2018/10/19/us/politics/russia-nuclear-arms-treaty-trump-administration.html https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2018/oct/20/trump-us-nuclear-arms-treaty-russia http://amp.timeinc.net/time/5430388/donald-trump-nuclear-weapons-treaty-inf-withdrawal Man kan ju dra paralleller med hur USA lämnade JCPOA-avtalet med Iran. Följande modererades bort ur diskussionen om USA:s planerade utträde ur … Continue reading 05. Methods: 5.007.02 Cold war, military aspects; INF