05. Methods: 5.007.002 Aukus, Cold war, military aspects; INF

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

Cold war

Aukus

wwr: 77307106

arbetet: 77306636

Kan vara intressant att få en kinesisk officiell kommentar på detta:

/…/The US cold war gambit is a trap that will deprive its allies that are naïve enough to fall for the illusion of receiving economic dividends from the US, while also hoping to retrain the benefit that come from China’s development when it comes to economic and trade cooperation. There is no way for China to develop economic ties with a country that treats it as an enemy. There is no path to future prosperity for an Australia which chooses to isolate itself from the region’s largest economy.

—-

globaltimes.cn

De har nog en poäng där. Det vore också djupt ironiskt om USA nu tar över råvarumarknaden vilket är en fullt möjlig utveckling skulle jag tro.

—-

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/biden-says-he-and-chinas-xi-have-agreed-to-abide-by-taiwan-agreement

Aukus – Det kalla krigets vansinne på väg tillbaka

I grunden handlar Aukus, liksom det mesta som sker, om att flytta inflytandet till större enheter. Tvärr försöker man bygga upp det kalla kriget igen. De mindre enheterna får stå tillbaka. (Nya Zeeland har förklarat sig en kärnvapenfri zon och Kanada backade frivilligt från kärnvapen för länge sedan. Australien har dock inte heller kärnvapen. “The Aukus nuclear deal” Ubåtarna är ju atomdrivna men har ej kärnstridsspetsar, förstås.)

Det är helt uppenbart att världens politiska ledare har förenat sig mot folken. Det kalla kriget behövs för att försöka maskera att de olika regeringarna sköts samordnat. Genom att alstra spänningar blir det även lättare för politikerna att motivera reseförbud. Politikerna jobbar hårt på att binda ned oss. Flygskam och överdrivna Corona-restriktioner är två andra försök.

Att ta hem ambassdörer är en överdriven handelspolitisk åtgärd för att försöka få oss att tro att regeringarna är oense. “Macron är arg.”! Precis som hur EU lägger oljesanktioner mot Ryssland men fortsätter täcka 1/3 av sitt oljebehov från Ryssland. Brexitförhandlingarna tog 4.5 år bara för att komma fram till att de fortsätter handla som förut fast Storbritannien slippper betala EU-avgifterna! Ren komik. Man fejkar motsättningar. EU drar upp koldioxidtullar (CBAM) mot bl.a Kina.

Så nu åker Frankrike ut ur det engelskspråkiga blocket och kan fortsätta försöka dominera det europeiska. Man försöker dra upp järnridåer över världen igen. Det verkar bl.a bli fyra block: 1. Det engelskspråkiga blocket (Aukus) 2. Det europeiska blocket (EU) 3. Ryssland 4. Kina

Andra språk än engelska, franska, ryska och kineiska kommer förmodligen att motarbetas gradvis.

EU har ju nyligen uttryckt önskningar att starta en arme! Utvecklingen mot kallt krig är helt sjuk!

EU must step up and build defence – von der Leyen

She told the European Parliament she believed EU military forces would be “part of the solution”.

—-

bbc.com

Orwell låg nära redan tidigt. Notera Storbritannien. Orsaken att man nu har flyttat Storbritannien ur EU är för att skapa ett engelskspråkigt block.

en.wikipedia.org

The book [1984] is set in 1984 in Oceania, one of three perpetually warring totalitarian states (the other two are Eurasia and Eastasia). Oceania is governed by the all-controlling Party, which has brainwashed the population into unthinking obedience to its leader, Big Brother.

—-

britannica.com

Det hela är bara ett sätt att minska det demokratiska inflytandet som främst kan existera i mindre enheter. Man flyttar makten till överordnade enheter där man låtsas ha motsättningar för att försöka maskera samarbetet och för att låsa fast vanligt folk. Mycket har utlösts av Internet och ökat resande som ökat förståelsen mellan folken vilket den globala regimen intensivt motarbetar.

—-

wwr: 77308483

När världens ledare nu siktar på att bygga upp kallt krig och diktatur enligt romanen 1984 måste man tona ned NATO:s betydelse eftersom organisationen även inkluderar många europeiska länder och även Ryssland som medlem i NATO Partnership for Peace.

Karta enligt romanen 1984 av Orwell. Blocken ligger i ständigt krig med varandra.

upload.wikimedia.org

Tidigare försvarsminister Leyen, numera vår store ledare satsar på militär:

EU must step up and build defence – von der Leyen

She told the European Parliament she believed EU military forces would be “part of the solution“.

—-

bbc.com

Det här håller på att gå åt h-lv-t- . Men det visste alla redan.

—-

wwr: 77312753

OK, det blir tredje inlägget om romanen 1984, men den verkar ju ha fått allting rätt. Den skrevs 1949 när Sovjetunionen fortfarande var starkt (förutom effekter av kriget) och hade varit med och vunnit kriget. Sovjet kopplades mer till kommunism och Kina än till Europa som hängde mer ihop med USA och “den fria världen”. Men Orwell kopplade Sovjetunionen till Europa och den tendensen är ju klar när Sovjet fallit och ersatts av Ryssland.

Nu med Aukus får Orwell rätt när NATO vacklar, Frankrike får lämna USA och ingå i Europablocket. Storbriannien har naturligtvis haft goda relationer med USA, speciellt efter kriget. Men nog har man uppfattat det mer som ett europeiskt land än som USA-allierad. Men nu kom Brexit och Aukus!

Massövervakningen var inte alls lika utveklad när 1984 skrevs. Den har vi fått lära oss om ganska nyligen av Snowden och andra. Men den är central i novellen.

Hjärntvätten sker idag genom att samtliga nyhetsmedia följer en global agenda där ingen kritiserar klimatteorierna, invandringen, EU etc.

Västländerna var inte totalitära då. Men nu har EU kommit som utser Europas president i slutet möte och EU-komissionen skickar ut sina dekret i bästa politbyråstil.

Även EU (Europablocket) förutsägs i novellen, fast ännu har inte Ryssland integrerats. (När novellen skrevs var ju Tyskland och Frankrike fiender!)

Världen enligt romanen 1984 (skriven 1949):

upload.wikimedia.org

Nineteen Eighty-Four, often referred to as 1984, is a dystopian social science fiction novel by the English novelist George Orwell. It was published on 8 June 1949 by Secker & Warburg as Orwell’s ninth and final book completed in his lifetime. Thematically, Nineteen Eighty-Four centres on the consequences of totalitarianism, mass surveillance, and repressive regimentation of persons and behaviours within society.[2][3] Orwell, himself a democratic socialist, modelled the totalitarian government in the novel after Stalinist Russia and Nazi Germany.[2][3][4] More broadly, the novel examines the role of truth and facts within politics and the ways in which they are manipulated.

—-

en.wikipedia.org

Hatten av för novellen 1984 som verkar ha prickat in det mesta rätt.

Putin tillsattes av Yeltsin som tillsattes av CIA. Putin växte upp med barn till oligarkkompisar. Putin kallades “liberalen från S:t Petersburg”. Putin har sagt att Ryssland är ett kristet land. Nu byggs Nordstream och 1/3 av EU:s olja kommer redan från Ryssland.

Det är alltså bara att vänta tills Ryssland integreras i Europa, kanske t.o.m. EU!

Både Frankrikes träta med USA och Aukus går att utläsa ur 1984 utan att vrida alltför mycket på innehållet.

—-

wwr: 77320551

Man avgränsar allt mer de block som kommer att läggas i kallt krig med varandra, långsamt men obönhörligt, i små steg. Människor skall låsas in, frukta det främmande och i Europa stöda EU och den armé organisationen nyligen uttryckt vilja att skaffa.

Vi lite äldre hade turen att leva i en öppnare värld där ett visst inflytande låg kvar hos de nationella regeringarna. Det var fortfarande möjligt att röra sig ganska fritt över världen. Men nu försöker de styrande skapa stora block vilket närmast är en förutsättning för kallt krig. Lägg till flygskam, Corona. Medierna beskriver gärna toppnoteringar (!) i skjutningar och terrorattacker. All rörelse utanför hemmet skall innebära risk för smitta, skjutning eller annat. Greta och den privata vaccinationskampanjen “Kavla upp” hyllar en kriminell invandrare som suttit inne för innehav av automatvapen.

Det är kort sagt en sk-tvärld de globala nätverken bygger. Om något börjar fungera så köps det omedelbart upp eller slås ned. Allt som fungerar innebär ett hot mot den globala diktaturen.

“Var rädda om varandra. Håll det rekommenderade avståndet!”

—-

BusyGuy: 77401607

Lastbilsförare kan vem som helst med vanligt körkort bli efter ett par veckors utbildning. Det där är en PK-media-glosa helt utan verklighetsförankring. Det finns ingen brist på lastbilsförare i Storbritannien, och kommer aldrig att kunna finnas. Hela idén om det är absurd.

I det stora perspektivet har Brexit marginaliserat EU säkerhetspolitiskt och gjort rest-EU allt för dominerat av Frankrike. Brexit kommer att splittra och avskaffa hela EU. EG funkade som en kol- och stålunion i västligaste Europa, men idag är det en hallucinerande Sovjet-koloss på lerfötter. EU har skapat så mycket konflikt och planekonomi som hindrar handel, att en Sovjet-liknande självkollaps är dess enda möjliga framtid. Förhoppningsvis kommer den att gå lika fredligt till, men jag är inte så säker på det är Frankrike och massor av lokala egenintressen är i konflikt med varandra. Särskilt som Västeuropa ju i hög grad är islamiserat och vi ser ju hur konflikter hanteras i Mellanöstern. Såna problem existerade inte i Sovjetunionen, de led bara av EUs planekonomiska och korrumperade totalitära byråkratiska problem. Corona-fascismen ger en ledtråd om det våld och förtryck som EUs planekonomiska politiska adel kommer att använda mot sin förslavade befolkning när euron blir värdelös och svälten brer ut sig efter att bl.a. all energiproduktion har avskaffats.

—-

För en gångs skull håller jag med i en del du skriver.

Dock inte framtiden som kommer att övergå i ett allt kallare krig för att försöka vidmakthålla förtrycket i EUSSR. EU har redan börjat tala om att skaffa en armé.

Aukus och Brexit har redan befäst det engelskspråkiga blocket, vilket med George Orwells terminologi i 1984 kallas Oceania, se karta nedan. Storbrtannien tvingades lämna EU för att göra blockets politik helt konformistisk.

Det kraschade NATO kommer vi alla att minnas som en inkluderande och fredsälskande anti-muslimsk, jag menar anti-terrorist-organisation där t.ex Ryssland ingick i Partnership for Peace. (Faktiskt inte bara ironi)

NATO går under och den kraschade ubåtsdealen med Australien visar att Frankrike får gå in i Fort Europa där Ursula von der Trumps nya koldioxidtullar (CBAM) reser muren (“och Kina betalar den”). Muren skyddar våra företag som kan sälja dyra skräpvaror av Sovjetkvalitét till oss och sälja billiga kvalitetsvaror utomlands. Resor förbjuds genom flygskam, pandemier och säkerhetsbestämmelser motiverade med kallt krig och terror.

Den nya världsordningen utformas helt efter Orwells roman 1984.

upload.wikimedia.org

För att dessa stora block skall kunna styras diktatoriskt från avlägsna platser kommer massövervakningen in. Inget land får prestera bra, då hotas blocken. Alla länder måste befinna sig i kaos, fattigdom och inre konflikter. World Food Program fick Nobelpriset och medierna skriver allt mer om hungersnöd. Gates är USA:s störste ägare av odlingsmark. Vi vet hur det gick när han köpte läkemedelsaktier och höll TED-talk om pandemier 2015. Nu kan vi bara vänta på ny Holodomor hungersnöd. Varför är annars vår förebild Greta Thunberg så smal?

Bara att vänta på att småkäbblet med ryssarna läggs ned. Det är ju på god väg genom att EU importerar 1/3 av sin olja från dem och man bygger en rysk-tysk gasledning med det välklingande namnet Nordstream 2 (tidigare kallad North European Gas Pipeline). Finfint för klimatet.

Brexit var en av pusselbitarna i detta.

Greece to buy French warships in multibillion-euro defence deal

guardian

wwr: 77414445

svensvenglenn: 76763582

Senaste året(?) ungefär, har skepcismen, kritiken och hatet mot Kina på nätet växt. Man ser det på allehanda forum, memer etc, och jag undrar egentligen bara – varför just nu?

Den ofta berättigade kritik som kan föras mot Kina har

1. Kunnat föras i decennier, ingenting direkt nytt har skett senaste året.

2. Det finns hur många av världens övriga hundratals bananrepubliker man kan kritisera om man nu är så jävla mån om “mänskliga rättigheter”, så varför bara Kina?

Protesterna i Hong Kong kanske fått någon att vakna, men annars ser jag bara covid som orsaken till det Kineshat som blommat upp. Eller finns någon annan anledning? Konflikten med Taiwan med Uighurerna, deras framfart i Afrika etc. har pågått hur länge som helst och ingen har brytt sig förrän på senaste.

—-

Det kommer att bli tre block i det nya kalla krig regimen sätter upp. Precis som enligt Orwells 1984.

upload.wikimedia.org

Ryssland med oljeleveranser och Nordstream går till EU.

Aukus och Brexit. Airstrip One (UK) ut ur EU befäste Oceania.

EU blir helt enkelt det nya Sovjet fast nu ockuperas Västeuropa också.

Spoiler:
Så var alltså planen. Lägg ned Sovjet och bygg ett nytt Sovjet som även inkluderar hela Europa.

Sovjet var en perfekt konstruktion. De låg i kallt krig med USA. De var splittrade i republiker. Utreseförbud. Massövervakning. Inget fungerade. Dåliga produkter. Långa köer. Alla hade blivit modstulna och söp. De hade aldrig kunnat resa sig själva. Men det lades ned eftersom det fanns ett fel: Sovjet var för litet och innefattade inte Västeuropa. Inget land hade frivilligt gått in i det förtrycket. Förtryck måste byggas upp gradvis, som nu i EU.

NATO kraschade. Den sumpade U-båtsdealen flyttar tillbaka grodätarna till Fort Europa.

Europa var ett av de sista fästena med mindre länder vilket är en förutsättning för demokrati. De europeiska länderna måste in i blocken. Men rent geografiskt var avståndet för stort till USA. Den naturliga avgränsningen var den brittiska kanalen. Ingen naturlig gräns fanns mellan EU och Ryssland. Det hade också blivit dålig jämvikt om nästan bara Ryssland hamnat på ena sidan. Nu blir det Ryssland och Europa tillsammans. Att Airstrip One (UK) hamnade i Oceania (med USA) har språkliga, historiska och kulturella orsaker, “a special bind”. Orwell hade definitivt snappat det.

Ursula von der Trump reser muren mot koldioxid (EU-CBAM) och Kina betalar den.

Gå språkkurs. Privet Russki. Den nya fienden är Kina. Verkar de inte komma där bakom knuten på Belt and Road?

Så blir det. Inget skoj.

Edit

Alldeles nyligen köpte Grekland franska krigsfartyg. Blocken rustar inför sammandrabbning. Som var och en kan se håller det hela på att gå åt h-lv-t-. De som sköter det hela måste ha kallt krig.

Greece to buy French warships in multibillion-euro defence deal

—-

theguardian.com

—-

%%%%% Aukus

%%%%% Cold war

USA planerar lämna det 31 år gamla nedrustningsavtalet INF som förbjuder medel och kortdistanskärnvapen.

Några uppgifter gör gällande att det skulle ha att göra med att “balansera” kinesiska militära åtgärder.

nyt

guardian

time

Man kan ju dra paralleller med hur USA lämnade JCPOA-avtalet med Iran.

Följande modererades bort ur diskussionen om USA:s planerade utträde ur INF! Åsiktsförtrycket hsr blivit så extremt i Sverige att det är förmodligen en enda mening (fetad) som gör att inlägget tas bort ur Sveriges största sociala forum Flashback.

Är det så att det påstådda ryska avtalsbrottet är ett svepskäl för att dra sig ur avtalet och rusta upp? Om man strävade efter nedrustning och upptäckte ett ryskt avtalsbrott så borde man fokusera starkt på detta istället för att dra sig ur avtalet.

Nja. Trump stretar emot Deep State i en slags maktbalans. Sunt på det sättet att drivkrafterna åskådliggörs för oss alla som annars inte har insyn. Trump har ju uttalat sig positivt för att ha bra relationer med ryssarna. Jag tror därför att åtgärder av denna typ (att dra sig ur avtalet) kan vara eftergifter till Deep State.

Sverige och en hel del andra länder verkar däremot helt förlorade till NWO

Detta med Ryssland och Kina är bara svepskäl för den vanliga upprustningen och kalla kriget. Vore man intresserad av nedrustning krävde man först att Ryssland följde avtalet och försökte få med Kina i det. (I den mån det öht står klart att dessa länder innehar vapen som strider mot avtalet.)

Trump har nyligen även nämnt att USA inte skall förnya START-avtalet.

US ingelligence does not believe in North Korea denuclearization, finds Teheran reliable. China and Russia are threats.

rt

Director of National Intelligence Dan Coats and CIA Director Gina Haspel told senators that North Korea viewed its nuclear programme as vital to its survival

US intelligence chief Dan Coats

FBI Director Christopher Wray, CIA Director Gina Haspel, Defense Intelligence Agency chief General Robert Ashley, NSA chief General Paul Nakasone, and National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) director Robert Cardillo

Trump strikes back and argues against his own intelligence officers. Also says IS has been defeated.

Trump vågar gå emot sina egna “intelligence officers” i säkerhetsbedömnigen. Argumenterar t.ex för att Nordkorea utgör mindre hot, IS är krossade …

De åsiktsskillnader som kommit i dagen genom Trumps tillträde har verkligen förklarat mycket av hur USAs administration fungerar.

Frågan värderas efter politiska riktlinjer.

aljazeera

Trump har bidragit till balans och öppenhet i ddt amerikanska systemet. Tidigare menade ju tidningarna att Kim skulle skicka värsta megaton i skallen på amerikanarna. Då ordnade Trump avspänning med Nordkorea.

INF-treaty, INF treaty, INF-avtalet

USA lämnade avtalet rörande kortdistansrobotar. Ryssland följde efter. Nu talar Trump i “state of the union” om att skapa ett nytt avtal. 2019 02 08

Trump talar om att skapa ett nytt avtal istället för INF. wwr, Flashback

tass

Russia to US: Destroy Tomahawk launchpads & attack drones to return to INF compliance

rt

Trollen samverkar i en diskussion om svenska försvarsanslag. De gör extrema uttalanden om att det är billigt att förinta Moskva med kärnvapen.

SmallBuilder: 73051663

Kvantifiera kostnaden att förinta tex Moskva med konventionella vapen jämfört med kärnvapen så har du det på svart och vitt, kärnvapen är oerhört kostnadseffektiva. Världens billigaste vapen.

wwr: 73053750

Det är en intressant diskussion som är On Topic. Jag vill dock bara säga att oberoende av kostnaden för att utplåna Moskva så tar jag och de flesta avstånd från att nuklearisera Sverige.

Vi behöver inte lägga mer pengar på försvaret nu. Ökade försvarsutgifter är en klassisk globalistisk manöver för att sprida en bild av konflikt mellan länder samt att skuldsätta Sverige.

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

05. Methods: 5.008.001 double crossing, double agents, double game, double play, false flag attacks; vague language; mixing information; layout; Chomsky; quote on criticism

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

++++

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »