Categories
0400 cold war, polarization, war mongering zAll pages

05. Methods: 5.007.002 Aukus, Cold war, military aspects; INF

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Cold war

Aukus

wwr: 77307106

arbetet: 77306636

Kan vara intressant att få en kinesisk officiell kommentar på detta:

/…/The US cold war gambit is a trap that will deprive its allies that are naïve enough to fall for the illusion of receiving economic dividends from the US, while also hoping to retrain the benefit that come from China’s development when it comes to economic and trade cooperation. There is no way for China to develop economic ties with a country that treats it as an enemy. There is no path to future prosperity for an Australia which chooses to isolate itself from the region’s largest economy.

—-

globaltimes.cn

De har nog en poäng där. Det vore också djupt ironiskt om USA nu tar över råvarumarknaden vilket är en fullt möjlig utveckling skulle jag tro.

—-

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/06/biden-says-he-and-chinas-xi-have-agreed-to-abide-by-taiwan-agreement

Aukus – Det kalla krigets vansinne på väg tillbaka

I grunden handlar Aukus, liksom det mesta som sker, om att flytta inflytandet till större enheter. Tvärr försöker man bygga upp det kalla kriget igen. De mindre enheterna får stå tillbaka. (Nya Zeeland har förklarat sig en kärnvapenfri zon och Kanada backade frivilligt från kärnvapen för länge sedan. Australien har dock inte heller kärnvapen. “The Aukus nuclear deal” Ubåtarna är ju atomdrivna men har ej kärnstridsspetsar, förstås.)

Det är helt uppenbart att världens politiska ledare har förenat sig mot folken. Det kalla kriget behövs för att försöka maskera att de olika regeringarna sköts samordnat. Genom att alstra spänningar blir det även lättare för politikerna att motivera reseförbud. Politikerna jobbar hårt på att binda ned oss. Flygskam och överdrivna Corona-restriktioner är två andra försök.

Att ta hem ambassdörer är en överdriven handelspolitisk åtgärd för att försöka få oss att tro att regeringarna är oense. “Macron är arg.”! Precis som hur EU lägger oljesanktioner mot Ryssland men fortsätter täcka 1/3 av sitt oljebehov från Ryssland. Brexitförhandlingarna tog 4.5 år bara för att komma fram till att de fortsätter handla som förut fast Storbritannien slippper betala EU-avgifterna! Ren komik. Man fejkar motsättningar. EU drar upp koldioxidtullar (CBAM) mot bl.a Kina.

Så nu åker Frankrike ut ur det engelskspråkiga blocket och kan fortsätta försöka dominera det europeiska. Man försöker dra upp järnridåer över världen igen. Det verkar bl.a bli fyra block: 1. Det engelskspråkiga blocket (Aukus) 2. Det europeiska blocket (EU) 3. Ryssland 4. Kina

Andra språk än engelska, franska, ryska och kineiska kommer förmodligen att motarbetas gradvis.

EU har ju nyligen uttryckt önskningar att starta en arme! Utvecklingen mot kallt krig är helt sjuk!

EU must step up and build defence – von der Leyen

She told the European Parliament she believed EU military forces would be “part of the solution”.

—-

bbc.com

Orwell låg nära redan tidigt. Notera Storbritannien. Orsaken att man nu har flyttat Storbritannien ur EU är för att skapa ett engelskspråkigt block.

en.wikipedia.org

The book [1984] is set in 1984 in Oceania, one of three perpetually warring totalitarian states (the other two are Eurasia and Eastasia). Oceania is governed by the all-controlling Party, which has brainwashed the population into unthinking obedience to its leader, Big Brother.

—-

britannica.com

Det hela är bara ett sätt att minska det demokratiska inflytandet som främst kan existera i mindre enheter. Man flyttar makten till överordnade enheter där man låtsas ha motsättningar för att försöka maskera samarbetet och för att låsa fast vanligt folk. Mycket har utlösts av Internet och ökat resande som ökat förståelsen mellan folken vilket den globala regimen intensivt motarbetar.

—-

wwr: 77308483

När världens ledare nu siktar på att bygga upp kallt krig och diktatur enligt romanen 1984 måste man tona ned NATO:s betydelse eftersom organisationen även inkluderar många europeiska länder och även Ryssland som medlem i NATO Partnership for Peace.

Karta enligt romanen 1984 av Orwell. Blocken ligger i ständigt krig med varandra.

upload.wikimedia.org

Tidigare försvarsminister Leyen, numera vår store ledare satsar på militär:

EU must step up and build defence – von der Leyen

She told the European Parliament she believed EU military forces would be “part of the solution“.

—-

bbc.com

Det här håller på att gå åt h-lv-t- . Men det visste alla redan.

—-

wwr: 77312753

OK, det blir tredje inlägget om romanen 1984, men den verkar ju ha fått allting rätt. Den skrevs 1949 när Sovjetunionen fortfarande var starkt (förutom effekter av kriget) och hade varit med och vunnit kriget. Sovjet kopplades mer till kommunism och Kina än till Europa som hängde mer ihop med USA och “den fria världen”. Men Orwell kopplade Sovjetunionen till Europa och den tendensen är ju klar när Sovjet fallit och ersatts av Ryssland.

Nu med Aukus får Orwell rätt när NATO vacklar, Frankrike får lämna USA och ingå i Europablocket. Storbriannien har naturligtvis haft goda relationer med USA, speciellt efter kriget. Men nog har man uppfattat det mer som ett europeiskt land än som USA-allierad. Men nu kom Brexit och Aukus!

Massövervakningen var inte alls lika utveklad när 1984 skrevs. Den har vi fått lära oss om ganska nyligen av Snowden och andra. Men den är central i novellen.

Hjärntvätten sker idag genom att samtliga nyhetsmedia följer en global agenda där ingen kritiserar klimatteorierna, invandringen, EU etc.

Västländerna var inte totalitära då. Men nu har EU kommit som utser Europas president i slutet möte och EU-komissionen skickar ut sina dekret i bästa politbyråstil.

Även EU (Europablocket) förutsägs i novellen, fast ännu har inte Ryssland integrerats. (När novellen skrevs var ju Tyskland och Frankrike fiender!)

Världen enligt romanen 1984 (skriven 1949):

upload.wikimedia.org

Nineteen Eighty-Four, often referred to as 1984, is a dystopian social science fiction novel by the English novelist George Orwell. It was published on 8 June 1949 by Secker & Warburg as Orwell’s ninth and final book completed in his lifetime. Thematically, Nineteen Eighty-Four centres on the consequences of totalitarianism, mass surveillance, and repressive regimentation of persons and behaviours within society.[2][3] Orwell, himself a democratic socialist, modelled the totalitarian government in the novel after Stalinist Russia and Nazi Germany.[2][3][4] More broadly, the novel examines the role of truth and facts within politics and the ways in which they are manipulated.

—-

en.wikipedia.org

Hatten av för novellen 1984 som verkar ha prickat in det mesta rätt.

Putin tillsattes av Yeltsin som tillsattes av CIA. Putin växte upp med barn till oligarkkompisar. Putin kallades “liberalen från S:t Petersburg”. Putin har sagt att Ryssland är ett kristet land. Nu byggs Nordstream och 1/3 av EU:s olja kommer redan från Ryssland.

Det är alltså bara att vänta tills Ryssland integreras i Europa, kanske t.o.m. EU!

Både Frankrikes träta med USA och Aukus går att utläsa ur 1984 utan att vrida alltför mycket på innehållet.

—-

wwr: 77320551

Man avgränsar allt mer de block som kommer att läggas i kallt krig med varandra, långsamt men obönhörligt, i små steg. Människor skall låsas in, frukta det främmande och i Europa stöda EU och den armé organisationen nyligen uttryckt vilja att skaffa.

Vi lite äldre hade turen att leva i en öppnare värld där ett visst inflytande låg kvar hos de nationella regeringarna. Det var fortfarande möjligt att röra sig ganska fritt över världen. Men nu försöker de styrande skapa stora block vilket närmast är en förutsättning för kallt krig. Lägg till flygskam, Corona. Medierna beskriver gärna toppnoteringar (!) i skjutningar och terrorattacker. All rörelse utanför hemmet skall innebära risk för smitta, skjutning eller annat. Greta och den privata vaccinationskampanjen “Kavla upp” hyllar en kriminell invandrare som suttit inne för innehav av automatvapen.

Det är kort sagt en sk-tvärld de globala nätverken bygger. Om något börjar fungera så köps det omedelbart upp eller slås ned. Allt som fungerar innebär ett hot mot den globala diktaturen.

“Var rädda om varandra. Håll det rekommenderade avståndet!”

—-

BusyGuy: 77401607

Lastbilsförare kan vem som helst med vanligt körkort bli efter ett par veckors utbildning. Det där är en PK-media-glosa helt utan verklighetsförankring. Det finns ingen brist på lastbilsförare i Storbritannien, och kommer aldrig att kunna finnas. Hela idén om det är absurd.

I det stora perspektivet har Brexit marginaliserat EU säkerhetspolitiskt och gjort rest-EU allt för dominerat av Frankrike. Brexit kommer att splittra och avskaffa hela EU. EG funkade som en kol- och stålunion i västligaste Europa, men idag är det en hallucinerande Sovjet-koloss på lerfötter. EU har skapat så mycket konflikt och planekonomi som hindrar handel, att en Sovjet-liknande självkollaps är dess enda möjliga framtid. Förhoppningsvis kommer den att gå lika fredligt till, men jag är inte så säker på det är Frankrike och massor av lokala egenintressen är i konflikt med varandra. Särskilt som Västeuropa ju i hög grad är islamiserat och vi ser ju hur konflikter hanteras i Mellanöstern. Såna problem existerade inte i Sovjetunionen, de led bara av EUs planekonomiska och korrumperade totalitära byråkratiska problem. Corona-fascismen ger en ledtråd om det våld och förtryck som EUs planekonomiska politiska adel kommer att använda mot sin förslavade befolkning när euron blir värdelös och svälten brer ut sig efter att bl.a. all energiproduktion har avskaffats.

—-

För en gångs skull håller jag med i en del du skriver.

Dock inte framtiden som kommer att övergå i ett allt kallare krig för att försöka vidmakthålla förtrycket i EUSSR. EU har redan börjat tala om att skaffa en armé.

Aukus och Brexit har redan befäst det engelskspråkiga blocket, vilket med George Orwells terminologi i 1984 kallas Oceania, se karta nedan. Storbrtannien tvingades lämna EU för att göra blockets politik helt konformistisk.

Det kraschade NATO kommer vi alla att minnas som en inkluderande och fredsälskande anti-muslimsk, jag menar anti-terrorist-organisation där t.ex Ryssland ingick i Partnership for Peace. (Faktiskt inte bara ironi)

NATO går under och den kraschade ubåtsdealen med Australien visar att Frankrike får gå in i Fort Europa där Ursula von der Trumps nya koldioxidtullar (CBAM) reser muren (“och Kina betalar den”). Muren skyddar våra företag som kan sälja dyra skräpvaror av Sovjetkvalitét till oss och sälja billiga kvalitetsvaror utomlands. Resor förbjuds genom flygskam, pandemier och säkerhetsbestämmelser motiverade med kallt krig och terror.

Den nya världsordningen utformas helt efter Orwells roman 1984.

upload.wikimedia.org

För att dessa stora block skall kunna styras diktatoriskt från avlägsna platser kommer massövervakningen in. Inget land får prestera bra, då hotas blocken. Alla länder måste befinna sig i kaos, fattigdom och inre konflikter. World Food Program fick Nobelpriset och medierna skriver allt mer om hungersnöd. Gates är USA:s störste ägare av odlingsmark. Vi vet hur det gick när han köpte läkemedelsaktier och höll TED-talk om pandemier 2015. Nu kan vi bara vänta på ny Holodomor hungersnöd. Varför är annars vår förebild Greta Thunberg så smal?

Bara att vänta på att småkäbblet med ryssarna läggs ned. Det är ju på god väg genom att EU importerar 1/3 av sin olja från dem och man bygger en rysk-tysk gasledning med det välklingande namnet Nordstream 2 (tidigare kallad North European Gas Pipeline). Finfint för klimatet.

Brexit var en av pusselbitarna i detta.

Greece to buy French warships in multibillion-euro defence deal

guardian

wwr: 77414445

svensvenglenn: 76763582

Senaste året(?) ungefär, har skepcismen, kritiken och hatet mot Kina på nätet växt. Man ser det på allehanda forum, memer etc, och jag undrar egentligen bara – varför just nu?

Den ofta berättigade kritik som kan föras mot Kina har

1. Kunnat föras i decennier, ingenting direkt nytt har skett senaste året.

2. Det finns hur många av världens övriga hundratals bananrepubliker man kan kritisera om man nu är så jävla mån om “mänskliga rättigheter”, så varför bara Kina?

Protesterna i Hong Kong kanske fått någon att vakna, men annars ser jag bara covid som orsaken till det Kineshat som blommat upp. Eller finns någon annan anledning? Konflikten med Taiwan med Uighurerna, deras framfart i Afrika etc. har pågått hur länge som helst och ingen har brytt sig förrän på senaste.

—-

Det kommer att bli tre block i det nya kalla krig regimen sätter upp. Precis som enligt Orwells 1984.

upload.wikimedia.org

Ryssland med oljeleveranser och Nordstream går till EU.

Aukus och Brexit. Airstrip One (UK) ut ur EU befäste Oceania.

EU blir helt enkelt det nya Sovjet fast nu ockuperas Västeuropa också.

Spoiler:
Så var alltså planen. Lägg ned Sovjet och bygg ett nytt Sovjet som även inkluderar hela Europa.

Sovjet var en perfekt konstruktion. De låg i kallt krig med USA. De var splittrade i republiker. Utreseförbud. Massövervakning. Inget fungerade. Dåliga produkter. Långa köer. Alla hade blivit modstulna och söp. De hade aldrig kunnat resa sig själva. Men det lades ned eftersom det fanns ett fel: Sovjet var för litet och innefattade inte Västeuropa. Inget land hade frivilligt gått in i det förtrycket. Förtryck måste byggas upp gradvis, som nu i EU.

NATO kraschade. Den sumpade U-båtsdealen flyttar tillbaka grodätarna till Fort Europa.

Europa var ett av de sista fästena med mindre länder vilket är en förutsättning för demokrati. De europeiska länderna måste in i blocken. Men rent geografiskt var avståndet för stort till USA. Den naturliga avgränsningen var den brittiska kanalen. Ingen naturlig gräns fanns mellan EU och Ryssland. Det hade också blivit dålig jämvikt om nästan bara Ryssland hamnat på ena sidan. Nu blir det Ryssland och Europa tillsammans. Att Airstrip One (UK) hamnade i Oceania (med USA) har språkliga, historiska och kulturella orsaker, “a special bind”. Orwell hade definitivt snappat det.

Ursula von der Trump reser muren mot koldioxid (EU-CBAM) och Kina betalar den.

Gå språkkurs. Privet Russki. Den nya fienden är Kina. Verkar de inte komma där bakom knuten på Belt and Road?

Så blir det. Inget skoj.

Edit

Alldeles nyligen köpte Grekland franska krigsfartyg. Blocken rustar inför sammandrabbning. Som var och en kan se håller det hela på att gå åt h-lv-t-. De som sköter det hela måste ha kallt krig.

Greece to buy French warships in multibillion-euro defence deal

—-

theguardian.com

—-

%%%%% Aukus

%%%%% Cold war

USA planerar lämna det 31 år gamla nedrustningsavtalet INF som förbjuder medel och kortdistanskärnvapen.

Några uppgifter gör gällande att det skulle ha att göra med att “balansera” kinesiska militära åtgärder.

nyt

guardian

time

Man kan ju dra paralleller med hur USA lämnade JCPOA-avtalet med Iran.

Följande modererades bort ur diskussionen om USA:s planerade utträde ur INF! Åsiktsförtrycket hsr blivit så extremt i Sverige att det är förmodligen en enda mening (fetad) som gör att inlägget tas bort ur Sveriges största sociala forum Flashback.

Är det så att det påstådda ryska avtalsbrottet är ett svepskäl för att dra sig ur avtalet och rusta upp? Om man strävade efter nedrustning och upptäckte ett ryskt avtalsbrott så borde man fokusera starkt på detta istället för att dra sig ur avtalet.

Nja. Trump stretar emot Deep State i en slags maktbalans. Sunt på det sättet att drivkrafterna åskådliggörs för oss alla som annars inte har insyn. Trump har ju uttalat sig positivt för att ha bra relationer med ryssarna. Jag tror därför att åtgärder av denna typ (att dra sig ur avtalet) kan vara eftergifter till Deep State.

Sverige och en hel del andra länder verkar däremot helt förlorade till NWO

Detta med Ryssland och Kina är bara svepskäl för den vanliga upprustningen och kalla kriget. Vore man intresserad av nedrustning krävde man först att Ryssland följde avtalet och försökte få med Kina i det. (I den mån det öht står klart att dessa länder innehar vapen som strider mot avtalet.)

Trump har nyligen även nämnt att USA inte skall förnya START-avtalet.

US ingelligence does not believe in North Korea denuclearization, finds Teheran reliable. China and Russia are threats.

rt

Director of National Intelligence Dan Coats and CIA Director Gina Haspel told senators that North Korea viewed its nuclear programme as vital to its survival

US intelligence chief Dan Coats

FBI Director Christopher Wray, CIA Director Gina Haspel, Defense Intelligence Agency chief General Robert Ashley, NSA chief General Paul Nakasone, and National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) director Robert Cardillo

Trump strikes back and argues against his own intelligence officers. Also says IS has been defeated.

Trump vågar gå emot sina egna “intelligence officers” i säkerhetsbedömnigen. Argumenterar t.ex för att Nordkorea utgör mindre hot, IS är krossade …

De åsiktsskillnader som kommit i dagen genom Trumps tillträde har verkligen förklarat mycket av hur USAs administration fungerar.

Frågan värderas efter politiska riktlinjer.

aljazeera

Trump har bidragit till balans och öppenhet i ddt amerikanska systemet. Tidigare menade ju tidningarna att Kim skulle skicka värsta megaton i skallen på amerikanarna. Då ordnade Trump avspänning med Nordkorea.

INF-treaty, INF treaty, INF-avtalet

USA lämnade avtalet rörande kortdistansrobotar. Ryssland följde efter. Nu talar Trump i “state of the union” om att skapa ett nytt avtal. 2019 02 08

Trump talar om att skapa ett nytt avtal istället för INF. wwr, Flashback

tass

Russia to US: Destroy Tomahawk launchpads & attack drones to return to INF compliance

rt

Trollen samverkar i en diskussion om svenska försvarsanslag. De gör extrema uttalanden om att det är billigt att förinta Moskva med kärnvapen.

SmallBuilder: 73051663

Kvantifiera kostnaden att förinta tex Moskva med konventionella vapen jämfört med kärnvapen så har du det på svart och vitt, kärnvapen är oerhört kostnadseffektiva. Världens billigaste vapen.

wwr: 73053750

Det är en intressant diskussion som är On Topic. Jag vill dock bara säga att oberoende av kostnaden för att utplåna Moskva så tar jag och de flesta avstånd från att nuklearisera Sverige.

Vi behöver inte lägga mer pengar på försvaret nu. Ökade försvarsutgifter är en klassisk globalistisk manöver för att sprida en bild av konflikt mellan länder samt att skuldsätta Sverige.

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

05. Methods: 5.008.001 double crossing, double agents, double game, double play, false flag attacks; vague language; mixing information; layout; Chomsky; quote on criticism

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.