03.1.004.012 Delegated censorship: the network #jagärhär; influencers, klimatet, diktatur

AfS supporter IPAD-SWE gives an opinion on the network #jagärhär: Jovisst är det massanmälningar från det nätverket, också, som ligger bakom. Men möten med regeringsmedlemmar har ju tidigare också skett. Äskande av statliga bidrag likaså hos Kulturdepartementet. Kort sagt så menar grävande journalister (vänl. läs deras artiklar nedan) att detta nätverk – #jagärhär – som … Continue reading 03.1.004.012 Delegated censorship: the network #jagärhär; influencers, klimatet, diktatur