03.1.4.012 Delegated censorship: the network #jagärhär

TRANSLATE THIS PAGE:

AfS supporter IPAD-SWE gives an opinion on the network #jagärhär:

Jovisst är det massanmälningar från det nätverket, också, som ligger bakom. Men möten med regeringsmedlemmar har ju tidigare också skett. Äskande av statliga bidrag likaså hos Kulturdepartementet. Kort sagt så menar grävande journalister (vänl. läs deras artiklar nedan) att detta nätverk – #jagärhär – som ägnar sig åt att tysta dissidenter och där ledarna förespråkar kraftiga inskränkningar av de medborgerliga rättigheterna, de facto även backas upp av hela etablissemanget.

Delegerad censur är vad det återigen synes handla om. Det plockas ständigt bort obekväma inlägg överallt.
(FB) Youtube censur (Samlingstråd)

Så här #jagärhär in sig hos makten

Samhällsnytt har kunnat avslöja täta kontakter mellan nätverket #jagärhär och Regeringskansliet.
Demokratiminister Alice Bah Kuhnke har träffat Mina Dennert ”vid ett antal tillfällen”. Kulturdepartementet försöker involvera Totalförsvarets forskningsinstitut och Justitiedepartementet för att bekämpa obekväma åsikter.

#jagärhär ville bli finansierade av staten och den 10 oktober förra året ansökte föreningen om en halv miljon kronor hos Kulturdepartementet ”för arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”. En av de tjänstemän som nätverket då mejlkonverserade med, var själv medlem i nätverket, som privatperson…Även andra ministrar har senare uttryckt sitt stöd, vilket ytterligare legitimerar organisationens verksamhet.

Nätverket #jagärhär, med förgreningar inom public service, har gjort sig känt under året genom svärmattacker mot de konton på sociala medier som nätverket anser sprida ”hat och hot”. Metoden är hämtad från så kallade ryska trollfabriker där ett stort antal betalda operatörer går in och massanmäler konton på Facebook som framför åsikter obekväma för makten. Skillnaden mot de ryska trollfabrikerna är att nätverket positionerar sig själv som en oberoende gräsrotsrörelse.

Detta är statsunderstödda trollfabriken #jagärhär Nya Tider

En organisation med nära kopplingar till statstelevisionen, som med regeringens stöd tystar regimkritiker på nätet. Otänkbart i en demokrati som Sverige? Det är i själva verket en passande beskrivning av nätverket #jagärhär, som fått allt mer stöd från etablissemanget i takt med att kritiken från oppositionen har vuxit.

Mina Dennert, ledare för #jagärhär, vars make jobbar på avdelningen för sociala medier och är ansvarig för SVT Opinions Twitterkonto. När en medborgarjournalist påpekade den uppenbara nepotismen, stängdes hans Twitterkonto plötsligt av…
Författaren anger också ADL (Anti-Defamation League) som en organisation som arbetar på liknande sätt mot Youtube.

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.4.013 Anti-nationalist organizations: Expo, AFA

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.