03.1.004.008 Global warming, climate change, klimat, food waste; Non Governmental Organizations; Secret societies

Global uppvärmning Självklart handlar hela klimatfrågan om att eliten och massmedia vill splittra samhället. Man delar in oss i “alarmister” och “förnekare” och sedan skall vi slåss med varandra. Istället borde naturligtvis ett gemensamt handlingsprogram tas fram av experter, politiker, folkomröstning etc. Sedan agerar vi gemensamt mot det målet. Regeringen är ansvarig, inte vi i … Continue reading 03.1.004.008 Global warming, climate change, klimat, food waste; Non Governmental Organizations; Secret societies