03.1.004.008 Global warming, climate change, klimat, food waste; Non Governmental Organizations; Secret societies

TRANSLATE THIS PAGE:

Global uppvärmning
See also
Greta Thunberg
building hatred
The climate is used as a pretext to control others. Nations are forced to “cooperate” in order to solve a common (in this case constructed) problem. In this process strong forces (“deep state”) can assert their influence over nations. The process is about strengthening supranational control over independent nations.

It is very typical that if this topic is raised only decoy replies are given.

In favor of the theory being fake is the fact that much is said but little is done. The exhaust exchange does not work in practice. Governments can allow companies from their own county virtually unlimited quotas (and they do), so as not to need to pay these taxes.
Since CO2 emissions are not reduced but global organizations around the matter are formed, this is in favor of the theory being a globalist conspiracy.

Världens koldioxidutsläpp måste börja
minska inom tio år
för att vara nere
på noll 2050. Den slutsatsen drar FN:s
klimatpanel i en ny larmrapport.

... krävs att ... man tar bort enorma
mängder koldioxid ur atmosfären.
... Nettoutsläppen måste nästan halveras
(-45 proc) redan till år 2030 jämfört
med 2010 års nivå - och sedan vara
nere på noll till 2050.


TextTV s 106, 2018 10 08

Varför börjar man inte i år istället för om 10 år om läget nu är så kritiskt?

En larmrapport som skapar oro men inte medför något konkret. [worry]

Jag är inte så insatt men för ett par år sedan försökte jag förstå “börsen med utsläppsrätter”. Jag kom fram till att den svenska regeringen (och även alla andra länder gjort likadant) definierat sådana värden att inga svenska företag påverkades av “utsläppsskatter”. Dvs allt var ett spel för gallerierna, stämmer det?

Fast en del andra miljöfrågor har väl många länder tagit tag i och accepterat att genomföra motsvarande (ibland kostsamma) åtgärder?

Men med uppvärmningen sker inte mycket konkret. Man sätter upp målsättningar för år 2050 etc. Och då kanske man sätter upp nya målsättningsr för 2070 etc etc

Jag börjar undra om de som ansvarar själva tror på att detta är ett konkret hot. Då kanske fler konkreta åtgärder hade vidtagits.

Man satsar ej på elbilar. Som bloggen beskrivit om Elon Musk så motverkas istället dessa. Att “tanka”/ladda elbilar har blivit dyrare, ibland dyrare än bensin och diesel.

Många vill föregå med gott exempel i miljöfrågor, t.ex sopsortering. Men få gör “uppoffringar för klimatet” som att samåka till jobbet eller ta tåget på semestern.

Detta tyder på att de flesta betvivlar klimatfrågorna men vågar i te uttrycka det.

[ samåker till jobbet eller tar tåget på semestern ]

 
Festen er over: Elbilstrøm dyrere enn diesel

Nå koster det mer å lade elbilen enn å fylle tanken med miljøskadelig bensin eller diesel. «Uheldig,» sier elbilforeningen til NRK Dagsnytt. Det står å lese i «Motor» fra NAF – bilorganisasjonen som er mer opptatt av klimapolitikk enn samferdselspolitikk og bilister. Ti år etter at de rødgrønne lurte bilistene til å kjøpe miljøvennlig dieselbil, klarer altså norske forbrukere å gå i samme fella en gang til: De lokkes til kjøpefest, og når mange nok er lurt, slår avgiftene til. På tide å lære?

Teorin om global uppvärmning är en undanflykt för att konstruera överstatliga organisationer. Men när de lurar folk att satsa på något som i alla fall minskar avgasutsläpp och sedan sviker dem är det ju för j-kligt.

Vid köpcentrat finns skyltar “Här kan du ladda din elbil” – Jag funderade på om det var gratis, jag var nog naiv.

 

Lars Bern säger att orsaken varför alla politikerna ljuger har med att de vill tvinga in Sverige in till globala avtal. Inte för att det kommer resultera “bättre väder”, utan FN vill ha kontroll över energin som tillverkas på jorden.

https://youtu.be/XfDeeo-EE64?t=200
Flashback

Kan klimathotet vara en bluff som används av dagens politiker för att få länder in till globala avtal vilket resulterar att FN/EU kan få fullmakt över ländernas energi?

Klimatfrågan saknar säkra fakta och åsikter baseras ofta på känslor. Därför används klimatfrågan även för att söndra samhället. Fakta är så osäkra att ingen konsensus går att uppnå.

Detta förefaller vara klimatproblemets kärna. Massmedia blåser upp obekräftade teorier om global uppvärmning. Inga myndigheter utreder problemet och fattar ett beslut som sedan följs enhetligt i samhället.

I stället betonar man förekomsten av två grupper som står i motsättning: “alarmister” och “förnekare”. Politikerna klarar inte av att tillfredsställa båda dessa grupper samtidigt utan ställs i ett beroendeföehållande till hur media beskriver hur politikern hanterar “problemet”.
Klimatfrågan används för att splittra samhället och försvaga landet.

Man måste naturlugtvis skaffa sig ett enhetlig förhållningssätt. Vetenskapsmän tar fram ett handlingsprogram. Om dessa inte kan komma överens får man jämka, låta politiker avgöra, anordna folkomröstning etc.

Men i stället skapar man kaos. Olika grupper kmi samhället har olika uppfattning. Regeringens åtgärder, såsom utsläppsbörs, fungerar inte. Man stimulerar till känslomässiga och instinktiva reaktioner genom att framålla t.ex Greta Thunberg. Detta görs för att splittra samhället så att massmedia kan pressa politikerna med krav på att motsatta grupper båda skall tillfredställas.

Man måste respektera olika åsikter. Men man måste även ta fram ett handlingsprogram så att olika dekar av samhället samverkar. Även en “skeptiker” kan acceptera ett strikt “klimatbetonat” handlingsprogram om det geomförs konsekvent, och vice versa.

Food loss, food waste, matsvinn
Rapport: Matsvinnet ökar i världen

I en ny rapport fastslår Boston Con- sulting Group att matsvinnet i världen
ökar. En tredjedel av den mat som
produceras slängs.

Rapporten visar även att matsvinnet
kommer fortsätta att öka, främst i
utvecklingsländerna. Den varnar även
för att man ej kommer nå FN:s globala
mål att halvera svinnet till år 2030.

Samtidigt uppger FN-organet FAO, Food
and Agriculture Organization of the
United Nations, att totalt 800
miljoner människor i världen går
hungriga.

Text-TV


[ word value, connotation]
När media anvönder starka ord som t.ex “fastslår”, är de ganska ofta ute och driver agenda hårt.

Food waste seems to be a new front for globalization.

Non Governmental Organizations, NGO:s

Non Governmental Organizations act for many purposes, like protecting children, providing humanitarian aid, clean air, …

NGO:s act secretly behind vague names and anonymous websites. Their funding is not disclosed.

NGO:s are used to spread globalist agenda.

Secret Societies

The following organizations are sometimes mentioned as global conspiracies. So far the blog has not found any evidence to substantiate this claim.

Freemasonry

Knights Templar
Illuminati

Skull and Crossbones – Yale

Sometimes societies like this are brought up to try to make claims about NWO seem illegitimate.

 
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.004.009 Hollywood, Disney, magicians, Mother Theresa, Ronald Reagan


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.