03.1.004.008 Global warming, climate change, klimat, food waste; Non Governmental Organizations; Secret societies

Global uppvärmning

Självklart handlar hela klimatfrågan om att eliten och massmedia vill splittra samhället. Man delar in oss i “alarmister” och “förnekare” och sedan skall vi slåss med varandra.

Istället borde naturligtvis ett gemensamt handlingsprogram tas fram av experter, politiker, folkomröstning etc. Sedan agerar vi gemensamt mot det målet. Regeringen är ansvarig, inte vi i befolkningen.


1. Det globala medienätverket ger ett extremt starkt stöd för en ännu obevisad teori om global uppvärmning. Man förespråkar drastiska åtgärder som politiker inte klarar att genomföra. Därmed kläms politikerna mellan rimliga alternativ och medias vansinnesidéer. Media får därigenom ytterligare en hållhake på politikerna.

2. Ingen vet vad som är rätt. Befolkningen splittras i “alarmister” och “förnekare”. Media kan bara härska över splittrade nationer. (I stället skulle naturligtvis expertgrupper och politiker ta fram gemensamma mål för Sverige. Ev efter en folkomröstning.)

3. För att “lösa klimatfrågan” krävs naturligtvis mer överstatlig kontroll, elitens och massmedias huvudmål – att kunna kontrollera Sverige och andra länder.

4. En 16-årig systematisk skol-skolkare (som dessutom kräver stödundervisning när hon behagar visa sig i skolan) med multipla psykiatriska diagnoser tillåts skälla ut FN:s generalsekreterare och ställa politiker mot väggen. Det handlar inte om klimatet utan om att försöka bryta ned auktoriteter, t.ex föräldrar. Se vad som står på dockorna hon tar i örat.

Den Gröna Mini-Diktatorn förbjuder t.ex sina föräldrar stt flyga! Barnet styr familjen! Pappan får gråtattacker. Kanske inget problem att gråta v.b. för en skådespelare.

Hon blir även ett hatobjekt som splittrar befolkningen.

5. Chaos ensues when proper channels and authorities are bypassed. In this case the government ought to act.

6. A doomsday scenario futher increases the stress and worry that news media constantly tries to create.

See also
Greta Thunberg
building hatred

The climate is used as a pretext to control others. Nations are forced to “cooperate” in order to solve a common (in this case constructed) problem. In this process strong forces (“deep state”) can assert their influence over nations. The process is about strengthening supranational control over independent nations.

It is very typical that if this topic is raised only decoy replies are given.

In favor of the theory being fake is the fact that much is said but little is done. The exhaust exchange does not work in practice. Governments can allow companies from their own county virtually unlimited quotas (and they do), so as not to need to pay these taxes.
Since CO2 emissions are not reduced but global organizations around the matter are formed, this is in favor of the theory being a globalist conspiracy.

Världens koldioxidutsläpp måste börja
minska inom tio år
för att vara nere
på noll 2050. Den slutsatsen drar FN:s
klimatpanel i en ny larmrapport.

... krävs att ... man tar bort enorma
mängder koldioxid ur atmosfären.
... Nettoutsläppen måste nästan halveras
(-45 proc) redan till år 2030 jämfört
med 2010 års nivå - och sedan vara
nere på noll till 2050.


TextTV s 106, 2018 10 08

Varför börjar man inte i år istället för om 10 år om läget nu är så kritiskt?

En larmrapport som skapar oro men inte medför något konkret. [worry]

För ett par år sedan försökte jag förstå “börsen med utsläppsrätter”. Jag kom fram till att den svenska regeringen (och även alla andra länder gjort likadant) definierat sådana värden att inga svenska företag påverkades av “utsläppsskatter”. Dvs allt var ett spel för gallerierna.

En del andra miljöfrågor har många länder tagit tag i och accepterat att genomföra motsvarande (ibland kostsamma) åtgärder.

Men med uppvärmningen sker inte mycket konkret. Man sätter upp målsättningar för år 2050 etc. Och då kanske man sätter upp nya målsättningsr för 2070 etc etc

De som ansvarar tror föemodligen inte själva på att detta är ett konkret hot. Då hade fler konkreta åtgärde vidtagits.

Man satsar ej på elbilar. Som bloggen beskrivit om Elon Musk så motverkas istället dessa. Att “tanka”/ladda elbilar har blivit dyrare, ibland dyrare än bensin och diesel.

Många vill föregå med gott exempel i miljöfrågor, t.ex sopsortering. Men få gör “uppoffringar för klimatet” som att samåka till jobbet eller ta tåget på semestern.

Detta tyder på att de flesta betvivlar klimatfrågorna men inte vågar uttrycka det.

[ samåker till jobbet eller tar tåget på semestern ]

 
Festen er over: Elbilstrøm dyrere enn diesel

Nå koster det mer å lade elbilen enn å fylle tanken med miljøskadelig bensin eller diesel. «Uheldig,» sier elbilforeningen til NRK Dagsnytt. Det står å lese i «Motor» fra NAF – bilorganisasjonen som er mer opptatt av klimapolitikk enn samferdselspolitikk og bilister. Ti år etter at de rødgrønne lurte bilistene til å kjøpe miljøvennlig dieselbil, klarer altså norske forbrukere å gå i samme fella en gang til: De lokkes til kjøpefest, og når mange nok er lurt, slår avgiftene til. På tide å lære?

Teorin om global uppvärmning är en undanflykt för att konstruera överstatliga organisationer. Men när de lurar folk att satsa på något som i alla fall minskar avgasutsläpp och sedan sviker dem är det ju för j-kligt.

Vid köpcentrat finns skyltar “Här kan du ladda din elbil” – Jag funderade på om det var gratis, jag var nog naiv.

 

Lars Bern säger att orsaken varför alla politikerna ljuger har med att de vill tvinga in Sverige in till globala avtal. Inte för att det kommer resultera “bättre väder”, utan FN vill ha kontroll över energin som tillverkas på jorden.

YouTube
Flashback

Kan klimathotet vara en bluff som används av dagens politiker för att få länder in till globala avtal vilket resulterar att FN/EU kan få fullmakt över ländernas energi?

Lars Bern förefaller vara ett troll som försöker styra kritiken av klimatlarmet i fel riktning.
[ misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection ]

Klimatfrågan saknar säkra fakta och åsikter baseras ofta på känslor. Därför används klimatfrågan även för att söndra samhället. Fakta är så osäkra att ingen konsensus går att uppnå.

Detta förefaller vara klimatproblemets kärna. Massmedia blåser upp obekräftade teorier om global uppvärmning. Inga myndigheter utreder problemet och fattar ett beslut som sedan följs enhetligt i samhället.

I stället betonar man förekomsten av två grupper som står i motsättning: “alarmister” och “förnekare”. Politikerna klarar inte av att tillfredsställa båda dessa grupper samtidigt utan ställs i ett beroendeföehållande till hur media beskriver hur politikern hanterar “problemet”.

Klimatfrågan används för att splittra samhället och försvaga landet.

Man måste naturlugtvis skaffa sig ett enhetlig förhållningssätt. Vetenskapsmän tar fram ett handlingsprogram. Om dessa inte kan komma överens får man jämka, låta politiker avgöra, anordna folkomröstning etc.

Men i stället skapar man kaos. Olika grupper kmi samhället har olika uppfattning. Regeringens åtgärder, såsom utsläppsbörs, fungerar inte. Man stimulerar till känslomässiga och instinktiva reaktioner genom att framålla t.ex Greta Thunberg. Detta görs för att splittra samhället så att massmedia kan pressa politikerna med krav på att motsatta grupper båda skall tillfredställas.

Man måste respektera olika åsikter. Men man måste även ta fram ett handlingsprogram så att olika dekar av samhället samverkar. Även en “skeptiker” kan acceptera ett strikt “klimatbetonat” handlingsprogram om det geomförs konsekvent, och vice versa.

[ worry ]
Möjligen kan växthuseffekten komma att bli av underordnad betydelse och en kinesisk forskare oroar sig nu mer för nedkylning. Det mest oroande är nog att forskaren inte verkar riktig säker på vilket man skall oroa sig mest för.
China scientists warn of global cooling trick up nature’s sleeve
Research sheds light on 500-year Chinese weather cycle and suggests a cool change could be on the way
Findings leave no room for complacency or inaction

As a result of the research findings, Wu said she was now more worried about cooling than warming. “A sharp drop of temperature will benefit nobody. The biggest problem is, we know it will come, but we don’t know exactly when.”

amp.scmp.com

wwr: 68463102
Det kanske största problemet med klimatfrågan är att politikerna inte vidtar åtgärder. Vi kan ju inte lösa denna fråga genom att diskutera temperaturer i kafferummen på jobben och vissa personer vidtar frivilliga åtgärder som att t.ex ta tåg istället för bil ibland.

Nu har man skapat Greta-kulten där en 16-årig skol-skolkare med psykiatriska diagnoser får diktera vad som är sant.

Självklart skall det finnas diskussioner och aktivister. Men massmedia lägger fokus på detta, det är fel. Det måste även tas fram en handlingsplan för landet.

Regeringen måste tillsätta utredningar. Kan sedan inte politikerna komma överens så får vi ha folkomröstning.

(Se t.ex hur militära frågor avgörs. Då går t.ex bara regeringen ut och säger att nu skall vi åka till Irak och kriga, nu skall nya regementen öppnas, dyra robotar skall köpas eller det skall införas allmän värnplikt. Jag kan inte komma ihåg någon diskussion bland vanligt folk där. Upprustning ifrågasätts inte.)

Men klimatfrågan används för att splittra befolkningen.

DN ordnar klimatresa med tåg till Venedig.

DN och Wollo är inte kloka i huvudet, det vet vi redan. Vi vanliga Svensson skall rädda jorden TILLSAMMANS genom att skämmas för att flyga och ta tåget ibland. Venedigs kanaler ger nog reportagen en fin apokalyptisk stämning. Det hela är naturligtvis ännu en infernalisk plan från Skynet.

Att vi blir sittande där vi är ingår säkert i planen. Flyktingarna får nog speciella resetillstånd.

Självklart skall istället regeringen sköta detta och det är den DN skall klaga hos. – Men då kan det bli tal om utredningar och åtgärder, och det vill pressen absolut inte se. Pressen strävar efter motsättningar, konflikt, splittring, stress, oro, kaos, överstatlig kontroll …

Det finns nog en orsak att DN åker till Venedig 😀

Venice Menace: Famed City is Sinking & Tilting
livescience.com

Science Says This Is When Venice Will Become an Underwater City
theculturetrip.com

När DN är färdiga med Venedig kommer Kevin Costners djuplodande mästerverk Waterworld att förblekna 😀
In a future where the polar ice-caps have melted and Earth is almost entirely submerged, a mutated mariner fights starvation and outlaw “smokers,” and reluctantly helps a woman and a young girl try to find dry land.

m.imdb.com

Det blir nog underhållande reportage. Men skrattet fastnar i halsen när man tänker på vad DN håller på med.

Trumpetflugan: 68511875

Vi är inte uppe i en fördubbling sedan 1800-talet ännu. Trenden är nu ca 0.2 grader per årtionde. Idag är det snarare stora risker med vart vi är på väg, än fara med var vi är idag. 0.9 grader kräver också specificerande av en referensperiod.
En hel del påståenden här, så jag väljer ut ett par.

En fördubbling av co2 sedan 1800-talet har resulterat i en ökning på 0.9c..**

Ja lite varmare har det blivit, men det är ju inte direkt någon katastrof.

När man hör på forskare så låter det ju som att jorden ska gå under för fan.

1970. VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
1980 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
1990 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
2000 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
2010 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS
2019 VI HAR TIO ÅR PÅ OSS

1970 EXTREMA VATTENHÖJNINGAR OM TIO ÅR
1980 Inte ett skit sker

1980 EXTREMA VATENHÖJNINGAR OM 10 år
1990 Inte ett skit sker

1990 EXTREMA VATTENHÖJNINGAR OM 10 ÅR
2000 Inte ett skit sker

2000 EXTREMA VATTENHÖJNINGAR OM 10 År
2010 Inte ett skit sker

2010 EXTREMA VATTENHÖJNIGNAR OM 10 åR
2019 Inte ett skit har skett

1990 STORT HÅL I OZONLAGRET AHHH! JOrden Går under
2001 Nemen oj hålet i ozonlagret varierar med åren.. ops….

1980 NEJ ÖKNARNA BRER UT SIG! Det är katastrof
1990 Hmm det har inte hänt nåt
1992 ÖKNARNA BRER UT SIG
1999 Hmm det har inte hänt nåt

OM 30 ÅR ÄR DET FÖR SENT!!

Och så Repeat forever and ever
Det enda som förändrar sig är en ökning av skatt för varje alarm som kommer

“10 år på oss”.. Innan vad?… Är frågan du bör ställa dig. Och kontrollera att detta uttalande inte endast är en produkt av media. Leta vetenskapliga källor.

“10 år på oss att göra vad, för att förhindra vad?”

Angående ozonhålet så var det ett verkligt hot. Vi vidtog åtgärder den gången. Googla Montrealprotokollet, exempelvis.

Det råder ingen tvekan om att klimatrörelsen är skapad för att försöka knäcka folk mentalt och splittra befolkningen. Varje individ skall själv avgöra hur den bäst räddar planeten!

“Skall jag ta bilen eller tåget till Malmö? Har det varit varmt i sommar? Vad tror jobbarkompisarna? Måste jag känna flygskam? Vågar jag äta den där apelsinen, tänk om någon upptäcker mig. Vilka forskare är bäst? Hade mycket is smält på Grönland i inslaget i Aktuellt igår? Har det varit mycket extremväder? Vad säger Greta? Tänk om jag gör fel, då går jorden under!”

Det handlar om psykologisk krigföring mot befolkningen.

Freonlarmet hanterade rimligare genom de åtgärder som vidtogs.

Även närnkraftsfrågan hanterades rimligare. Det togs fram fakta som vanligt folk kunde ta ställning till. Ren och billig energi. Men kärnkraftverk exploderar då och då. Det bildas en slutprodukt som måste förvaras säkert extremt lång tid, etc

Hur man sedan värderar detta är olika från person till person och då höll vi folkomröstning. Naturligtvis var inte hanteringen av kärnkraftsfrågan felfri. Men det fattades ett beslut som vi jobbade efter (och pratade bort efter 25 år, vill jag minnas).

Vad gäller klimatet däremot så tillsätts inga utredningar eller fattas beslut. Avsikten med klimatlarmen är att skapa kaos och motsättningar i befolkningen. Man vill försvaga landet så att det lättare kan styras utifrån. Sverige “kraschar vidare utför stupet”.
wwr, Flashback (texten utökad)

Köttskatt splittrar regeringen inför valet
Expressen

Climate ‘Experts’ Are 0-41 with Their Doomsday Predictions
Climate Depot

UN predicts disaster in 10 years, 1989:
U.N. Predicts Disaster if Global Warming Not Checked
PETER JAMES SPIELMANN
June 30, 1989
UNITED NATIONS (AP) _ A senior U.N. environmental official says entire nations could be wiped off the face of the Earth by rising sea levels if the global warming trend is not reversed by the year 2000.

Coastal flooding and crop failures would create an exodus of ″eco- refugees,′ ′ threatening political chaos, said Noel Brown, director of the New York office of the U.N. Environment Program, or UNEP.

He said governments have a 10-year window of opportunity to solve the greenhouse effect before it goes beyond human control.
AP

%%%%% climate

Food loss, food waste, matsvinn
Rapport: Matsvinnet ökar i världen

I en ny rapport fastslår Boston Con- sulting Group att matsvinnet i världen
ökar. En tredjedel av den mat som
produceras slängs.

Rapporten visar även att matsvinnet
kommer fortsätta att öka, främst i
utvecklingsländerna. Den varnar även
för att man ej kommer nå FN:s globala
mål att halvera svinnet till år 2030.

Samtidigt uppger FN-organet FAO, Food
and Agriculture Organization of the
United Nations, att totalt 800
miljoner människor i världen går
hungriga.

Text-TV


[ word value, connotation]
När media använder starka ord som t.ex “fastslår”, är de ganska ofta ute och driver agenda hårt.

Food waste seems to be a new front for globalization.

Non Governmental Organizations, NGO:s

Non Governmental Organizations act for many purposes, like protecting children, providing humanitarian aid, clean air, …

NGO:s act secretly behind vague names and anonymous websites. Their funding is not disclosed.

NGO:s are used to spread globalist agenda.

Secret Societies

The following organizations are sometimes mentioned as global conspiracies. So far the blog has not found any evidence to substantiate this claim.

Freemasonry

Knights Templar
Illuminati

Skull and Crossbones – Yale

Sometimes societies like this are brought up to try to make claims about NWO seem illegitimate.

 
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.004.009 Hollywood, Disney, magicians, Mother Theresa, Ronald Reagan


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning, ToC


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.