03.1.1.05 Svensk politik: 1.03: Val 2018 (3)

Cont’d from   Table of Contents, in English Summary All posts TRANSLATE THIS PAGE: Föregående del: 03.1.1.05 Svensk politik: 1.02: Val 2018 (2) Ordförandeposter Nästa del:03.1.1.05 Svensk politik: 1.04: Val 2018 (4) Innehållsförteckning:innehållsförteckning   A few earlier posts:    (scroll down list) 2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen 2017 … Continue reading 03.1.1.05 Svensk politik: 1.03: Val 2018 (3)