03.1.003.007 (003 2.English) Wikileaks – Julian Assange – Ecuador – Ola Bini – spy operation

In English: Wikileaks, Assange, Ecuador, Ola Bini … På svenska: Wikileaks, Assange, Ecuador, Ola Bini Den svenska versionen är inte helt uppdaterad. För svenska eller annat språk, använd översättningshjälpmedlen på den engelska sidan (denna sida). … Translation tools also available on page This page outlines a scenario where the US and Moreno government (Ecuador) used … Continue reading 03.1.003.007 (003 2.English) Wikileaks – Julian Assange – Ecuador – Ola Bini – spy operation