03.1.002.001 002 cyber attacks, ransomware; encryption; Crypto AG, Boris Hagelin

The Shadow Brokers (TSB) is a hacker group who first appeared in the summer of 2016.[1][2] They published several leaks containing hacking tools from the National Security Agency (NSA)[3],
Wikipedia

Continue reading “03.1.002.001 002 cyber attacks, ransomware; encryption; Crypto AG, Boris Hagelin”

03.1.002.024.001 Arjen Kamphuis (1) Wikileaks – Disappeared in Norway Aug 20, 2018

One year after the disappearance of Arjen Kamphuis, the blog summarizes the case:

summary

Arjen Kamphuis, Assanges medarbetare, försvunnen i Norge sedan 20/8 -18

Twitter
#ArjenKamphuis
#findArjen

[ Holland The Netherlands Dutch ]

K was a hiker. Bought a kayak in Holland. The kayak and his documents were found at sea in N Norway.

10 days after the disappearance his cell was used in S. Norway.

The last seen of him was in Bodö hotel. He was thought to have taken a train in N Norway.

Continue reading “03.1.002.024.001 Arjen Kamphuis (1) Wikileaks – Disappeared in Norway Aug 20, 2018”

03.1.002.024.002 Arjen Kamphuis (2)

 
 

One year after the disappearance of Arjen Kamphuis, the blog summarizes:

summary

#ArjenKamphuis alleged kayak trip:at night,tide,current, unknown waters, alone. (Worlds strongest tidal current 30k away) His personality described as “better safe than sorry”
If he had paddled he must have worn a life jacket.
Body would have been found floating. – He never paddled

Twitter Dag Öien
I own a smaller version OruKayak. Very solid product. The kayak as presented on police pictures is not assembled properly. The zipper channels, stern bulkhead, orange lid floorboard, seat pad and backrest is missing. Doesn’t look seaworthy. #FindArjen #orukayak

Someone killed Arjen and assembled it as a decoy. Alone,@ night, tide,current.Must have had life jacket. But no body found floating.Kayak found on land. Cyber specialist close to Fauske satellite base, spent 10 days Bodö w.out talking to ppl… Killed by CIA?

Continue reading “03.1.002.024.002 Arjen Kamphuis (2)”

03.1.002.024.003 Arjen Kamphuis (3) AD/Dongen; Avisa Nordland; links (end)

 
 

One year after the disappearance of Arjen Kamphuis, the blog summarizes the case:

summary

– – – –

The fact that Kamphuis got off the train at Fauske for a paddle trip also seems unlikely. It rained and blew hard that day.

Algemeen Dagblad, Holland, September 17, 2018 [Google translate from Dutch]

Annemieke van Dongen 17-09-18, 10:00 Last update: 15:33

‘Everything about the disappearance of Kamphuis is getting weird’

The disappearance of cyber activist Arjen Kamphuis is starting to look more and more like an episode from a Scandinavian detective series. The port city where he stayed is the Norwegian capital for cyber defense. Did he maybe work on a secret operation? And is he hiding on a cargo ship? This website went on research.

Continue reading “03.1.002.024.003 Arjen Kamphuis (3) AD/Dongen; Avisa Nordland; links (end)”

03.1.002.024.004 Arjen Kamphuis (4)

 
 

One year after the disappearance of Arjen Kamphuis, the blog summarizes the case:

summary

Det kanske är lite svårt att montera en sådan kajak (på natten) om man inte fått instruktioner. Det är ju möjligt att han mördats och mördarna försökt sätta ihop kajaken som villospår. Det råder tidspress, de måste ta hand om kroppen och ge sig av. De hinner/kan inte montera kanoten riktigt.

Kanotägare på Twitter säger ju att kajaken är felmonterad och inte sjövärdig. Polisen har inget svar på detta när de tillfrågats i TV.

Detta kanske kan förklara varför kajaken återfunnits på land. Den hade sjunkit eller annars betett sig konstigt om de (möjliga) mördarna skjutit ut kanoten/villospåret i vattnet.

Varför mobilen slås på i Sydnorge är ju svårt att veta. Önskade mördare lägga ut villospår om hans vistelseort, var det ett misstag?

Kroppen är borta, packningen är borta, midjeväskan (med pengar och pass, men ingen mobil) flöt i strandkanten nära Fauske. Kanoten i närheten men på land, fel monterad. Telefonen registrerades 1500 km bort, i södra Norge. (Stor spridning på fyndplatserna.)

Continue reading “03.1.002.024.004 Arjen Kamphuis (4)”