Categories
currencies eu zAll pages

18.008 exchange rate mechanisms in Europe; currencies

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

TITLE

European countries pegged their currencies in 1979 (EMS, EMS wiki, ERM, (E)ERMwiki ECU pdf). This led to some currencies becoming too weak and targets for shorting attacks in the 90’s by f.ex Soros.
During the attacks England and Sweden left EMS in an emergency and pound and Swedish krona were made to float. The euro crisis starting in 2009 and the alleged Corona crisis in 2020 are examples of the same problem, now within the euro area.

wwr: 73457709
Det svenska samhället har slagits sönder för att man skall försöka klämma in det under globaliseringen, närmast EU. Det kommer bara att bli värre för oss.

Det är mycket svårt att vända.

Men globalisterna bara stävar efter makt. De har ingen plan. Det enda de kan är att skapa kaos och köpa politiker.

Man skrattar när man läser hur de peggade Europas valutor på 80-90-talen.

A central rate expressed in ECUs is fixed for each currency in the EMS. These ECU-related central rates are used to establish a grid of bilateral exchange rates. Fluctuation margins of 2.25% (6% for the Italian lira) are allowed on either side of the bilateral exchange rates. Participation in the EMS exchange-rate mechanism means that each currency s ECU-related central rate is dependent on the rates of the other countries. The ECU-related central rates of two currencies may change even if their bilateral exchange rates are not affected when an adjustment is made within the EMS. Through the ECU, any adjustment to a central rate has therefore become a matter of common interest to all participating Member States which cannot be decided by one government alone. However, when central rates are adjusted the practice is for the margins of revaluation or devaluation to be negotiated on the basis of the bilateral exchange rates and for the new ECU-related central rates to be calculated only as a second step. (b) Divergence indicator An economic and monetary policy task has been allotted to the ECU with its second function as the basis for the divergence indicator. This indicator is to act as a sort of early-warning system, identifying any currency that diverges from the average for the other currencies, Le. the ECU, before the gap grows too large. W

rates of the member countries could fluctuate. The bands of fluctuation were characterized by a set of adjustable bilateral central parities and margins that defined the bandwidth of permissible fluctuations. This set of parities was called a parity grid as it defined parities for all combinations of the ECU constituent currencies. The borders of the fluctuation bands were described by the upper intervention point and lower intervention point. Typically, the bandwidths were 2.25% to each side, with a wider margin for the Italian Lira. After a currency crisis in 1993, the bands were widened to 15% on each side, but in practice the fluctuations were kept within a narrow band. When a market exchange rate reached either of these intervention points, the central banks were compelled to support these rates indefinitely through open market operations (buying of weakened currency or selling of a strengthened currency). Some countries (notably Britain) initially did not participate

etc etc
the snake bands med 2.25%
etc

Valutorna skulle “slingra sig” fram i band av 2.25%. Nationalbankerna var tvingade att stödköpa utan gräns.

En idiot kan förstå att det där aldrig skulle fungera.

Soros kraschade hela systemet och fick 10 miljoner i fickan bara när han knäckte Bank of England.

Soros sänkte de svenska hushållens köpkraft under en 10-årsperiod.

Men gobalisterna ger sig aldrig. Så då skapade de euron vilket har givit oss konstant eurokris i 10 år. De måste ljuga ihop Corona så att de kan hålla medelhavsländerna under armarna. (Lockdown och recoverypaketen har överdrivits för en vanlig influensa.)

Globalisterna är mäktiga motståndare, men deras kontrollbegär har satt dem på helt fel spår.

Black Wednesday refers to September 16, 1992, when a collapse in the pound sterling forced Britain to withdraw from the European Exchange Rate Mechanism (ERM). The U.K. was forced out of the ERM because it could not prevent the value of the pound from falling below the lower limit specified by the ERM.
Och samma för Kalle 500% ränta Bildt.
10 miljarder i fickan på Soros och middag med den svenske kungen samt tack för lektionen.

wwr: 73458504
Jag säger inte att globalisterna är korkade. Troll diskuterar IQ. De experimenterar med vad som verkar vara ett omöjligt problem. Att få olika länder att ha samma valuta. Att styra Sverige från Bryssel kan bara ske om Sverige ligger i inre konflikter.

Det är fel spår eftersom det har lett till flera valutakriser. Det leder till kaos i Sverige. Demokratin försvinner. Kolla bara kaoset. Det är fel spår.

Det är inte svenskarnas fel. När politiker och massmedia är köpta blir det bara så.

Det kopplar direkt till trådens ämne. Går detta att vända eller blir kaoset bara värre. Jag påstår att det fungerar som jag beskriver. Det är helt avgörande för trådens fråga. Att veta hur det fungerar.

Kaoset fortsätter tills dessa processer vänder. Exakt när det sker vågar jag inte säga.

(Lockdown och recoverypaketen har överdrivits för en vanlig influensa.)
Med konstant eurokris är det inte vettigt att gå in i valutan.

wwr: 73468632
Det blir inte mer fred för att Sverige och andra länder sköts från Bryssel. Tvärtom uppstår oroligheter inom länderna pga de konflikter som EU skapar. Globaliseringen tvingar bl.a politiker att genomföra massinvandring. För att underblåsa konflikter bedöms människor efter grupptillhörighet.

I EU:s hjärta, Paris slåss redan polis och brandmän med varandra på gatorna. De gula västarna gör uppror.

Övergår EU i en polisstat vilket du tror kommer motståndsgrupper och inbördeskrig att uppträda.

Att Sverige i somras tvingas skicka 200 miljarder till Sydeuropa eftersom euron misslyckats ger inte mer fred. Dessa omfördelninngar kommer att skapa oroligheter när folk får insikt i vad som sker.

Länder skall ha gott samarbete. Men EU hittar på vilka skäl som helst för att ta pengar och inflytande från enstaka länder. Du tror t.ex att detta kommer att utvecklas till en polisstst. Det måste man motverka.

Europeiska länder måste ha gott samarbete men inte styras från Bryssel.

En stor del av den krigshets vi ser i tidningarna beror på detta. Tidningarna vinklar hela tiden mot krig. Ryssarna skall invadera oss, påstår tidningarna! T.ex DN. Det stämmer inte. Man påstod t.ex nyligen att man hittat ett hål i Estoniafärjan som utretts upp och ned i 20 år. Man spekulerar i ryska ubåtar! Försvarsministern måste svara på frågor om möjlig vapensmuggling.

EU är inget fredsprojekt. Det är ett maktprojekt. Man skall ha gott samarbete men inte enligt “Låt EU bestämma allt så bestämmer de att det blir fred. Låt oss skapa en polisstat så blir allt lugnt.” Utvecklingen är redan på gång med Corona: mötesförbud, reseförbud, planerade grundlagsförändringar.

Det är inte fred som driver EU utan maktbegär över andra länder.


From sources like Wikipedia, Investopedia etc:

In the end of 1960, in the Hague (in the Netherlands), the Heads of the Member State (known as European Council today) of EC agreed to move along the road to a full economic union.[7] In 1969, the Heads of the State or Government of the Community had decided to create an economic and monetary union to complete into 1980.

The European Monetary System (EMS) was initiated in 1979, by an arrangement of the Member States of the European Economic Community (EEC)

The main objective of the EMS was to establish an Exchange Rate Mechanism (ERM) to reduce exchange rate variability, achieve monetary stability in Europe[1] and European Currency Unit (ECU) was introduced in that time as a weight basket of all EEC currencies

adjustment to a central rate has therefore become a matter of common interest to all participating Member States which cannot be decided by one government alone.

a grid of bilateral exchange rates. Fluctuation margins of 2.25% (6% for the Italian lira)

the central banks were compelled to support these rates indefinitely through open market operations (buying of weakened currency or selling of a strengthened currency)

EMS was succeed by the Economic and Monetary Union of the European Union (EMU) which was established in 1992

Black Wednesday refers to September 16, 1992, when a collapse in the pound sterling forced Britain to withdraw from the European Exchange Rate Mechanism (ERM). The U.K. was forced out of the ERM because it could not prevent the value of the pound from falling below the lower limit specified by the ERM.

… Och samma för Sverige senare på året. Hela den svenska valutareserven utplånades och de svenska hushållens köpkraft sattes ned under en tioårsperiod.

The European Exchange Rate Mechanism (ERM) II is a system introduced by the European Economic Community on 1 January 1999 alongside the introduction of a single currency, the euro (replacing ERM 1 and the euro’s predecessor, the ECU)

The Exchange Rate Mechanism II (ERM II) was formed in January 1999 to ensure exchange rate fluctuations between the Euro and other EU currencies did not disrupt economic stability in the single market. It also helped non-euro-area countries prepare to enter the euro area.

ERM ii
Most non-euro-area countries agree to keep exchange rates bound to a 15% range, up or down, against the central rate. When necessary, the European Central Bank (ECB) and other non-member countries can intervene to keep rates in the window. Some current and former members of the ERM II include Greece, Denmark, and Lithuania.
ERM ii map


European Union timeline Wiki

1992 – Maastricht Treaty formally called the Treaty on European Union – The European Union is born and Euro was introduced as the fellow currency (Denmark and the UK are not included in the EMU (European Monetary Union).

1995 – Accession of Austria, Finland and Sweden

1999 – Fraud in the Commission results in resignation

2002 – The euro replaces twelve national currencies

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.