03.1.2.003 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 2. Informationskällor

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.2.3 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning (3/3)

3. Informationskällor
3.1 SITE-institutet

Det amerikanska SITE-insitutet och dit knutna “nyhetsbyrån” Amaq accepteras felaktigt som talespersoner för Amerikas moståndare i Irakkriget – IS.

SITE-institutet drivs av arabisktalande judar som menar sig “övervaka terrororganisationer verksamma på Internet”. Det är omöjligt för utomstående att veta om SITE-instituet “hittat” sina videor på Internet eller producerat dem själva.

Vid flera tillfällen har SITE-institutet “hittat” videor innan videorna publicerats på Internet av de organisationer som SITE säger sig övervaka. Detta kan tolkas som att SITE själva producerat videor som de påstår att deras motståndare producerat. Tidigare har även Wikipedia uppgivit att chefen för SITE, Rita Katz kritiserat amerikanska myndigheter för att publicera SITEs material tidigare än överenskommet. Numera anger Wikipedia bara att “SITE är snabbare än Al Qaeda”. Det är ju naturligtvis paradoxalt att SITE är snabbare än terroristerna själva med att hitta terroristernas videor.

Man kan fråga sig om Rita Katz är objektiv. Hennes far hängdes som spion på torget i Bagdad.

Rita Katz SITE

Rita Katz

 

Wikipedia:  “After the Six Day War and shortly after Saddam Hussein’s Ba’ath Party seized power in Iraq in 1968, her father was arrested on charges of spying for Israel. The family’s property was confiscated by the state, and the rest of the family put under house arrest in a stone hut. The following year, after having been tortured, Katz’s father was convicted and executed in a public hanging in the central square of Baghdad, witnessed by more than half a million Iraqis; the government offered free transportation to people from the provinces, and belly dancers performed for the crowd.”

Äktheten av en video där Usama Bin Laden tar på sig skulden för 9/11-attentaten har ifrågasatts.

SITE-institutet har publicerat en video som uppges visa “Bin Laden”. Skådespelaren i videon skriver dock med höger hand (Bin Laden var vänsterhänt), bär juveler (vilket är förbjudet i Koranen) samt har en mycket tjockare näsa än Bin Laden hade. Videon är alltså falsk.

Dessa videor blir allt svårare att återfinna på Internet via sökmotorn Google, två av vars grundare är av judisk börd. Israel är naturligtvis en fiende till Al Qaeda.

Jan 2018 SITE “hittar” bilder son visar hur “IS” tar selfies i New York och håller en kniv mot halsen på en jultomte. SITE är starkt misstänkta för att producera dessa bilder själva, enligt denna bloggs uppfattning.

Jan 2018 The SITE-institute increases propaganda. (But not as intense as during the Iraq war.) It just released one of its standard issue videos with masked armed men, prisoners in orange jumps suits kneeling and a knife wielding narrator. As has discussed above, this blog  insiders these videos fake. One obvious question is why the originating website is not traced and shut down.

 

This time the SITE institutet claims that IS has declared war on Hamas.

Who is at war with whom does not seem to be the most important matter in the propaganda. Most important seem to be that an image if conflict is maintained.

A picture from when the US Embassy in Israel was treated in the news, is used to illustrate this article that claims IS will attack Hamas.

As often the  news cited in Sweden come from Washington Post and claims that IS has “affiliafes” in different countries.

CNN, Jeff Zucker

Detta gäller ofta även annan information som kritiserar globalismen. CNN:s VD Jeff Zucker hotade Donald Trump efter valsegern med orden “the perception of Donald Trump in capitals around the world is shaped, in many ways, by CNN. Continuing to have an adversarial relationship with that network is a mistake.”. Det citatet är allt svårare att hitta m.h.a. Google.

Denna form av historieförvanskning för tankarna till romanen 1984 av George Orwell.

Google’s original mission statement is to: “organise the world’s information and make it universally accessible and useful

But in fact, as described above and elsewhere in this blog, Google also makes use of its strong position, to change our picture of both  we and older events.

3.2 Amaq

Amaq betraktas av massmedia som “IS nyhetsbyrå.” Det förefaller mycket osannolikt att USA:s motståndare IS skulle tillåtas ha en större propagandakanal lättilgänglig för amerikanska medborgare. Amaq citeras ofta i amerikansk och annan Main Stream Media. Det är inte troligt att det skulle ske om Amaq verkligen representerade IS. På Internet ser man ofta en koppling mellan Amaq och det israelisk/amerikanska SITE-institutet.

3.3 SOHR

The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR betraktas som en auktoritet av svenska och andra media. Det drivs av en avhoppare från Assads Syrien, vid sidan av hans klädaffär i Coventry. Han ringer sina tidigare vänner i Syrien, vilka naturligtvis också är Assadmotståndare, sedan sammanfattar han Assad- och IS-kritiska bulletiner.

SOHR måste beraktas som en synnerligen partisk och osäker källa.

Under IS-kriget rapporterades att “mänsklighetens ursprung” förstörts av IS. Bilder visade hur skäggiga gubbar slog på statyer som innehöll cement och armeringsjärn, vilket inte de gamla babylonerna använde.

Söker man idag (juni 2018) på dessa sidor säger en del att man inte har tillträde.

 

 

3.4 The White Helmets

The White Helmets have served as a terrorist linked “news source” from areas where journalists were not allowed. It has received funds from western powers. It is in collusion with the terrorists trying to overthrow the Assad regime in Syria. Its reports on chemical attacks is considered fake by many (most?).

3.5 Google

During the Iraq war (f.ex. 2016-7) it was not possible to find any Internet resources from f.ex. Mosul even though the Internet was functioning in large parts of Mosul during a long period of the war.

Google has a very globalist agenda. Any search item even remotely connected to politics, often renders links from sources like  The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, nbc, abc, bbc, cnn, Reuters, etc.. They will have a similar agenda. Even odd papers, like f.ex The Straits Times and The Times of India will show up since their material conform to the same agenda.

How could the Jewish owners of Google (Larry Page and Sergei Brin) succeed. Did they have strong financial backing? The blog has not yet tried to investigate this. The quality of Google products is usually very high.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.2.04 Militarisering: Hantering av terrorattacker

20.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.